Projekt OS SR „Nájdi si svoj domov“ s podporou Vojenskej podpornej nadácie

Skorým štvrtkovým ránom na chate Havranovo (okres Martin) sa niesol signál „Budíček!“ pre účastníkov Vojenského kresťanského tábora 2020 organizovaného Ústredím ekumenickej a pastoračnej služby OS a OZ SR. Tento signál zároveň odštartoval vojenský deň, počas ktorého sa deti detského tábora bližšie zoznámili so svoji vojenskými patrónmi a ich denným životom. Program vojenského dňa využil aj minister obrany Jaroslav Naď v sprievode zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR – náčelníka štábu generálmajora Miroslava Lorinca, na návštevu jednej z aktivít stále sa rozširujúceho projektu „Nájdi si svoj domov“. Účastníkmi tábora boli totiž aj deti z detských domovov Martin, Necpali a skupina detí znevýhodnených komunít a ich priateľov umeleckého zoskupenia Fénix. Vojenská podporná nadácia uhradila pobyt týchto detí v tábore z výťažku 1. charitatívneho plesu OS SR, ktorý sa uskutočnil 8. februára 2020 v Halíči.

https://www.facebook.com/ozbrojenesily/videos/prv%C3%BD-charitat%C3%ADvny-ples-os-sr/2582594188678681/

Ukážky zbraní a techniky, airsoft či maskovanie tváre farbami boli vítaným spestrením pre malých účastníkov tábora.

Od začiatku prázdnin sa už jedná o deviatu aktivitu pre malých klientov z rôznych centier počnúc Levicami, cez Ružomberok až po Trebišov, Prešov a Svidník. „Výchova k dobrovoľníctvu, humanizácia nášho povolania a trochu aj priblíženie toho čo robíme verejnosti je jedným z motívov programu Nájdi si svoj domov. Našim cieľom je podať pomocnú ruku tam kde treba. V mnohých prípadoch nie je potrebné poskytnúť priamu materiálnu pomoc, skôr detským klientom centier poskytnúť vzor a možno chýbajúci ľudský kontakt. V mnohých prípadoch sú to vojaci, ktorí prezentujú svoju službu ako poslanie, dokážu ukázať dorastajúcim detským klientom životnú cestu,“ uviedol pri vzniku programu náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko.

Projekt „Nájdi si svoj domov“, ktorý je zastrešený medzirezortnou zmluvou rezortov obrany a práce sociálnych vecí a rodiny vytvára partnerstvá medzi vojenskými útvarmi a Centrami pre deti a rodiny. Po pilotnom roku 2019, kde sa do projektu zapojilo deväť centier je v tomto roku prepojených 16 centier s vojenskými útvarmi vo svojom okolí. Ich vzájomné partnerstvo nie je postavené len na prezentácii vojakov v centrách, ale aj poskytnutím pomoci keď napríklad počas pandémie ochorenia COVID-19 vojaci v rámci pomoci centrám a detským domovom distribuovali dezinfekčné prostriedky na ruky a interiéry, aby pomohli proti šíreniu ochorenia, kde práve centrá s veľkou koncentráciou ľudí boli mimoriadne zraniteľné.