Spojila ich túžba pomáhať, zorganizovali v poradí  tretí Terapeutický tábor pre deti a vdovy z vojnou postihnutej Ukrajiny  

Spoznali sa na hraničnom prechode vo Vyšnom Nemeckom pri pomoci utečencom hneď po začiatku vojny na Ukrajine a spojila ich túžba pomáhať. Jana Tabačková a Lucia Martonová …