Pomôžme desiatnikovi  Vojtovi TÓTHOVI a jeho manželke Erike

Vážené dámy, vážení páni,

desiatnik Vojtech Tóth bol ešte pred siedmymi rokmi zdravý muž, skvelý manžel a otec, ako aj profesionálny vojak s odhodlaním naďalej slúžiť v našich ozbrojených silách. Bohužiaľ po tom, keď mu lekári diagnostikovali silnú cukrovku, musel armádu opustiť. Našiel si prácu v civile, ale musel odísť aj z nej. Medzičasom totiž vážne ochorela jeho manželka.

Vojto bol príslušníkom 2. roty rádiolokačného prieskumu Veľká Ida dlhých 14 rokov. Prešiel rôznymi funkciami a svoju vojenskú kariéru nedobrovoľne zo zdravotných dôvodov ukončil ako operátor. Spoločne s manželkou Erikou vychovali syna Patrika, ktorý v súčasnej dobe študuje na vysokej škole v Košiciach.

Keď sa vlani Vojtovej manželke Erike náhle zhoršil zdravotný stav s diagnózou nervovo svalové ochorenie, ostala odkázaná na invalidný vozík – a hlavne na pomoc svojho ochotného a zodpovedného manžela. Pani Erika potrebuje celodennú starostlivosť, ale Vojtovým odchodom z práce prišla rodina o príjem. Tóthovci sa tak dostali sa do neľahkej finančnej situácii.

Bývalí kolegovi desiatnika Vojtecha Tótha 2. roty rádiolokačného prieskumu (na spoločnej fotografii pri návšteve Tóthovcov) sa rozhodli, že vyzbierajú finančné prostriedky z 2% z dane za minulý rok a v sume 540 eur ich venovali Vojtovi a jeho rodine. Zároveň s jeho vedomím oslovili Vojenskú podpornú nadáciu, prostredníctvom ktorej sa obracajú na všetkých vojakov v Ozbrojených silách SR a zamestnancov v rezorte obrany s prosbou o pomoc.

Vážené vojačky, vážení vojaci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, prosíme, pomôžme desiatnikovi Vojtechovi Tóthovi, jeho manželke Erike a ich synovi Patrikovi v ich neľahkých chvíľach…

Číslo účtu je SK70 7500 0000 0040 2038 3297

Za všetky Vaše príspevky vopred veľmi pekne ďakujeme. O priebehu zbierky Vás budeme informovať.

Ing. Milan Gajdoš, podplukovník v. z.    nadrotmajster Jozef BOHÁČ

správca Vojenskej podpornej nadácie               veliaci poddôstojník 2.roty RLPs Veľká Ida