Letný detský tábor v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine

Prvý prázdninový týždeň Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania („ďalej len ZaVaMD“) v Martine, zorganizovala pre deti profesionálnych vojakov a zamestnancov letný detský tábor. O deti a ich program sa postaral nadporučík Maroš Pališin, poručík Tomáš Huňady, nadrotmajster Marián Šmajda rotmajsterka Zuzana Turiaková, čatár Miroslav Salva, čatár Ivan Šenšel, vojačka Paulína Kaichová a zamestnankyňa Jaroslava Schniederová., ktorí malým dobrodruhom pripravili rozmanitý program s množstvom spoločenských hier, ukážok vojenskej techniky a zbraní a športovej kynológie. Účastníci letného tábora navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a Detský svet Marko. V spolupráci s Vojenskou podpornou nadáciou sa pre deti podarilo zorganizovať pátranie po ukrytom poklade. Veľké poďakovanie patrí aj Martinskému klubu športovej kynológie za predvedené ukážky. Po skončení bohatého programu bol detský tábor ukončený vyhodnotením v Poddôstojníckom klube základne. Účastníci detského tábora si okrem rôznych odmien odniesli predovšetkým množstvo zážitkov a nových kamarátstiev. Tešíme sa na ďalší ročník letného detského tábora! https://zavamd.mil.sk/110546/?pg=1