10. ročník Memoriálu Edmunda Makovníka s našou podporou

V dňoch 24. – 25. mája 2024 sa v priestoroch Kasárni SNP vo Zvolene konal jubilejný 10. ročník Memoriálu kapitána Edmunda Makovníka, ktorého sa zúčastnilo až 8 súťažných družstiev z podriadených jednotiek 2. brigády Vzdušných síl OS SR a družstva velenia a štábu zvolenskej brigády. Memoriál nesie meno po dlhoročnom príslušníkovi našej brigády, kapitánovi Edmundovi Makovníkovi, ktorý zahynul pri bombovom útoku na vojenský konvoj v Afganistane v roku 2013. V úvodnom príhovore riadiaci memoriálu major Martin Stanko všetkým zúčastneným tímom poprial veľa úspechov v tejto fyzicky a psychicky náročnej súťaži. Jednotlivé družstvá boli počas súťaže preverené z taktickej streľby, z teoretických a praktických znalostí v oblasti ženijnej, spojovacej a RCHBO prípravy, poskytovania prvej pomoci. Fyzickú prípravu súťažiacich preverila prekážková dráha a zrýchlený presun členitým terénom. Náčelník štábu podplukovník Ivan Berník na záver súťaže odovzdal ocenenia družstvu Práporu rádiolokačného prieskumu zloženého z príslušníkov stredoslovenských rôt 2. brigády Vzdušných síl OS SR, ktoré skončilo na treťom mieste, na druhom mieste sa umiestnili príslušníci štábu práporu rádiolokačného prieskumu 2. brigády Vzdušných síl OS SR. Putovný pohár a celkové prvé miesto si prevzali príslušníci roty podpory velenia Vzdušných síl OS SR, v zložení rotný Michal Sýkora, čatár Vratislav Mináč, slobodník Šimon Križan a slobodník František Študenc. Za zrodom memoriálu stojí plukovník v.v. Vladimír Jaklovský a aj vďaka nemu je tu odkaz nášho bývalého kolegu naďalej s nami.https://www.mil.sk/110145/?pg=1