Lavička cti na Sibíri slávnostne odhalená dňa 22. mája 2024 v rámci podujatia Duchovne po stopách hrdinov

Už 6. ročník pochodu Duchovne po stopách hrdinov sa začal v stredu 22. mája v Lysej pod Makytou. Tradične ho organizuje Ústredie ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR. Prvá etapa sa uskutočnila na trase Lysá pod Makytou – vrch Sibír – Kohútka – Mladoňovský pamätník – Lazy pod Makytou (cca 28 Km) Na trojdňovom podujatí sa zúčastňujú predovšetkým príslušníci a zamestnanci silových zložiek SR, ktorí si okrem schopnosti zvládnuť náročnú trasu pochodu prinášajú aj ochotu zamýšľať sa nad odkazom hrdinov z dejín Slovenska a pri jednotlivých zastávkach rozjímať nad etickými hodnotami, ktoré vyvierajú z biblického učenia a viery v Boha. Podujatie organizuje EPS v spolupráci s Vojenskou podpornou nadáciou, Ozbrojenými silami SR, mestskými a obecnými samosprávami či školami po trase pochodu. Tak isto angažovanými obyvateľmi miest a obcí, aby si spoločne aj s mládežou pripomenuli mená a osudy tých, ktorí nasadili svoje životy za slobodu a svojbytnosť nášho národa. Súčasťou prvého dňa bolo odhalenie Lavičky cti na vrchu Sibír. Uvedené lavičky, ktoré na Slovensku i v zahraničí osadzuje Vojenská podporná nadácia, sú symbolickou spomienkou na odvahu slovenských dobrovoľníkov v bojoch za národné sebaurčenie v časoch Rakúsko-Uhorskej monarchie v rokoch 1948 – 1849, na hrdinstvo príslušníkov československých vojenských légií koncom 1. svetovej vojny a ich podiel na vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1918, hovoria o statočnosti účastníkov protifašistického odboja na východnom či západnom fronte, ako aj v Slovenskom národnom povstaní cez druhú svetovú vojnu. Majú byť tiež svedkom profesionality novodobých vojnových veteránov z ich pôsobenia v zahraničných operáciách medzinárodného krízového manažmentu od roku 1993, ako aj tých, ktorí sa mimoriadnou mierou zaslúžili o rozvoj slovenskej armády. Lavička cti na vrchu Sibír je spomienkou na partizánov, ktorí v druhej svetovej vojne bojovali proti fašistom na slovensko-moravskom pomedzí. Text Pavol Vitko, foto Peter Sobek