Deň otvorených dverí na 13. mechanizovanom prápore

V piatok 31. mája 2024 sa pri príležitosti „Medzinárodného dňa detí“ otvorili brány
13. mechanizovaného práporu pre širokú verejnosť, ako aj pre rodinných príslušníkov nášho práporu.

Na návštevníkov čakal bohatý program, v ktorom sa navzájom prelínali statické ukážky zbraní, výzbroje a výstroje OS SR a pozemnej techniky. Nechýbali ani dynamické ukážky
1. mechanizovanej roty pod velením veliaceho poddôstojníka nadrotmajstra Marcela Nagyho. Riadiacim dynamickej ukážky bol rotmajster Patrik Zsóka. Riadiaci na stanovisku ukážky boja zblízka bol desiatnik Róbert Kohút. Streľbu zo vzduchovky zabezpečoval a riadil rotný Peter Dóka. Riadiacimi na pracoviskách hádzanie gumového granátu, prekážkový beh, zdravotná príprava a maľovanie na tvár boli desiatnik Ervin Vincze, slobodník Pavol Mikláš, rotný Vladimír Kubas a slobodníčka Martina Borguľová. Okrem príslušníkov 13. mechanizovaného práporu svoje umenie a rôzne techniky predviedli aj príslušníci Vojenskej polície z odboru kynológie so svojimi psami.

Okrem bohatého programu mali návštevníci možnosť pochutiť si na plackách a koláčiku, ktoré pre deti vlastnoručne pripravili rotná Andrea Pasternáková, desiatnik Marián Janurík, desiatnik Viktor Slavík a vojak Jakub Hanuska.

Približne osemsto detských tváričiek a návštevníkov ocenilo svojím úsmevom spokojnosť s organizáciou a vynaloženým úsilím pri príprave tohto podujatia, ktoré riadil veliaci poddôstojník nadrotmajster Zoltán Varga v spolupráci s pomocnými riadiacimi poručíkom Jankom Lehotským, nadporučíčkou Katarínou Száraz a príslušníčkou 2. mechanizovanej roty slobodníčkou Martinou Bálintovou.

Podujatie bolo financované z príspevku Vojenskej podpornej nadácie. https://www.mil.sk/110037/?pg=1