Vojenská podporná nadácia a jej príspevok k posilneniu pravdivého obrazu o druhej svetovej vojne.

Vo štvrtok 30. augusta sa v bratislavskej synagóge uskutočnila prezentácia knihy Pokoriteľ Alsterufera, ktorá je venovaná pamiatke generálmajora v. v. Ivana Otta Schwarza. (1923 – 2018) a ktorú vydala Vojenská podporná nadácia. Zúčastnili sa na nej veľvyslanec Spojeného kráľovstva Andrew Garth, veľvyslanec štátu Izrael Zvi Aviner-Vapni, veliteľ Veliteľstva posádky Bratislava plukovník Slavomír Milde, starosta bratislavskej mestskej časti Staré mesto Radoslav Števčík, predseda bratislavskej Židovskej náboženskej obce Tomáš Stern, čestný predseda Vojenskej podpornej nadácie, letec a kozmonaut, plukovník v zálohe Ivana Bella a ďalší hostia.

„Už sedemročná činnosť Vojenskej podpornej nadácie má viacero línií. Snažíme sa pomáhať vojakom a ich rodinám, ktorých zaskočila choroba. Ak môžeme sme nápomocní vojakom či zamestnancom rezortu obrany pri rôznych pietnych, spomienkových, spoločenských ši športových podujatiach, na ktoré sa nedostáva z verejných či iných zdrojov. Zároveň sa jednoznačne hlásime k demokratickým a protifašistickým tradíciám a podporujeme ich. Výslednom tohto úsilia je aj vydanie knihy Pokoriteľ Alsterufera,“ uviedol v rámci prezentácie zakladateľ a správca vojenskej podpornej nadácie pplk. v. z. Milan Gajdoš. Dodal: „Aj prostredníctvom nej chceme prispieť k posilneniu pravdivého obrazu o druhej svetovej vojne. Najmä na pozadí osudu generála Schwarza – a popri ňom aj niektorých ďalších hrdinov západného odboja. No a v budúcnosti azda cez životné skúsenosti aj ďalších slovenských osobností, ktorých príbehy presiahli svoju dobu a môžu byť inšpiráciou, aby sa generácie dneška a zajtrajška už nikdy nedostali na scestie fašizmu, ani žiadnej inej totality.“
Vyše 500-stranová publikácia vyšla súbežne v slovenskom aj v anglickom jazyku a obsahuje približne 400 fotografií. Zostavil a napísal ju vojenský novinár Pavol Vitko, jej súčasťou je tiež odborná príloha z pera vojenského historika Petra Šumichrasta. V nasledujúcej prílohe prináša autor kratšie príbehy 15 menej známych vojakov, ktorí bojovali alebo sa cez vojnu pripravovali na boj vo Veľkej Británii. V závere je priblížená slovensko-britská spolupráca vo vojenskej oblasti za ostatných 25 rokov. Knihu si možno objednať na:
https://www.martinus.sk/?uItem=427819
https://www.martinus.cz/?uItem=427819
https://www.gorila.sk/detail/427819/Pokoritel-Alsterufera-The-humiliator-of-the-Alsterufer

V rámci prezentácie zazneli verše zo žalmov Starého zákona, ktoré prečítali generálny duchovný Ozbrojených síl ozbrojených zborov plukovník Marian Bodolló a bratislavský rabín Baruch Myers. V záhrade synagógy bola následne odhalená genmjr. Ivanovi O. Schwarzovi pamätná tabuľa. „Generálmajor Ivan Otto Schwarz slúžil cez druhú svetovú vojnu v 311. čs. bombardovacej perute a bolo to naozaj nebezpečné lietanie ak si uvedomíme, že jej straty počas päťročnej činnosti činili dovedna 250 padlých a nezvestných mužov. Ďalších 34 príslušníkov perute bolo zajatých. Išlo o najväčšie straty medzi všetkými našimi leteckými jednotkami počas vojny a tvorili polovicu všetkých strát, ktoré československé letectvo utrpelo na západnom bojisku,“ uviedol pri odhalení tabule plukovník v. z. Ivan Bella, letec a kozmonaut, čestný predseda Vojenskej podpornej nadácie. Zároveň ocenil, že genmjr. Schwarz vydržal u lietajúceho personálu až do konca vojny, pričom nalietal približne 1200 operačných hodín. Následne v ten istý deň bola kniha predstavená aj v rezidencii britského veľvyslanectva na Slovensku. Veľvyslanec Spojeného kráľovstva Andrew Garth, plk. v. z. Ivan Bella a Ján Hanák, muž ktorý prežil holokaust a je členom Klubu vojenských výsadkárov v Žiline, ju symbolicky posypali vtáčím zobom preto, lebo kŕmenie vrabcov, holubov a ďalších vtákov patrilo k celoživotným záľubám genmjr. I. O. Schwarza.
Genmjr Ivan Otto Schwarz sa narodil sa v Bratislave a vyrastal v Bytči. Pred druhou svetovou vojnou ho otec poslal vzhľadom blížiacou sa hrozbou holokaustu do Veľkej Británie. On však vymenil bezpečie vo Walese za vojenskú uniformu a už ako 16-ročný sa prihlásil bo britských ozbrojených síl. Na vlastnú žiadosť bol dňom 20. januára 1941 v hodnosti vojak preradený do čs. brannej moci so záujmom slúžiť v letectve. Dňa 27. decembra 1943 sa ako palubný strelec podieľal na najväčšom úspechu 311. čs. bombardovacej perute, potopení nemeckej ozbrojenej lode Alsterufer aj s jej strategickým nákladom, vďaka čomu si osádka kapitána Oldřicha Doležala vyslúžila vysoké britské aj československé vyznamenania. Po krátkom povojnovom pobyte vo vlasti sa kvôli narastajúcemu politickému tlaku proti príslušníkom západného odboja vrátil späť do Veľkej Británie, kde podnikal a kde bol o. i. v rokoch 2006 – 2009 prezident Zväzu letcov slobodného Československa. Rozkazom prezidenta SR bol dňom 1. 5. 1995 vymenovaný do hodnosti generálmajora vo výslužbe. V roku 2005 mu prezident republiky udelil Rad Bieleho dvojkríža vojenského druhu III. triedy za „mimoriadne zásluhy v boji proti fašizmu počas 2. svetovej vojny a zásluhy o Slovenskú republiku.“