Pokoriteľ Alsterufera aj v knižnici Imperial War Museum

Kniha Pokoriteľ Alsterufera, ktorú vydala Vojenská podporná nadácia a jej prezentácia sa uskutočnila 30. augusta v Bratislave, je už aj v knižnici britského Imperial War Museum, kde ju v septembri počas Battle of Britain Air Show 2018 odovzdal fanúšik vojnového letectva Juraj Kopúnek.

Uvedené múzeum bolo založené v roku 1917, centrálna budova s nachádza na Lambert Road v Londýne a letecké múzeum je v Duxforde (na fotografii pred fotografiou Winstona Churchilla aj s knihou pracovník múzea). Popri lietadlách, pozemnej technike či uniformách rozsiahle zbierky obsahujú tiež 30-tisíc vojnových plagátov či 6 miliónov fotografií alebo negatívov. V knižnici prestížneho múzea je aj 155-tisíc zväzkov kníh.

Vyše 500-stranová slovensko-anglická publikácia Pokoriteľ Alsterudera, sa ťažiskovo venuje osudom príslušníka 311. čs. bombardovacej perute RAF generálmajora Ivana. Otta Schwarza (1923 – 2018), ako aj ďalším 15 Slovákom ktorí cez druhú svetovú vojnu bojovali alebo sa pripravovali v Spojenom kráľovstve. Tiež sa zaoberá spoluprácou slovenských a britských vojakov po roku 1993. Autorom diela je publicista Pavol Vitko, odbornú prílohu napísal vojenský historik Peter Šumichrast.

Ivan Otto Schwarz, ktorý vyrastal v Bytči, bol členom osádky bombardéra Liberator, ktorá 27. decembra 1943 potopila nemeckú ozbrojenú loď Alsterufer prevážajúci strategický náklad z Japonska do Hitlerovej tretej ríše, čo bol najväčší úspech 311. čs. bombardovacej perte RAF. Kapitánom osádky bol Oldřich Doležal. Jeho syn Tom (na fotografii v červenej bunde), ktorý žije v Londýne, tiež spolupracoval na vydaní knihy a s veľkým potešením si z rúk Juraja Kopúnka (v čiernej bunde) prevzal jej čerstvý výtlačok.

Kniha Pokoriteľ Alsterufera je k dispozícii aj v knižnici Ministerstva obrany SR či v Univerzitnej knižnici Bratislava a získať ju možno napríklad aj na https://www.martinus.sk/authors/pavol-vitko