Pomôžme slobodníčke Stankovianskej II.

„Som slobodná mamička môjho jediného synčeka Dominika, ktorý má päť rokov. Narodil sa ako zdravý chlapček, no už v prvých týždňoch nastali zdravotné komplikácie, ktoré môžu za jeho terajšiu ťažkú diagnózu – detskú mozgovú obrnu a epilepsia s poruchami vedomia,“ napísala na adresu Vojenskej podpornej nadácie slobodníčka Jarmila Stankovianska zo Stankovian – Rojkova, ktorá pred nástupom na materskú dovolenku slúžila ako vodička vo vtedajšom 11. mechanizovanom prápore Martin. Pokračovala:  „Môj Dominko síce nerozpráva, nesedí, nechodí, ale je veľmi vnímavý. Momentálne napríklad využívame pomocou špeciálneho programu formu alternatívnej komunikácie cez tablet.“

Áno, možno si spomínate, že v roku 2020 sme slobodníčke Stankovianskej už pomáhali. Spomenula tiež ona sama: „Aj vďaka Vašej pomoci Dominik doposiaľ absolvoval viac ako dvadsať neurorehabilitačných pobytov, trojnásobnú aplikáciu darcovskými kmeňovými bunkami, kurz plávania, chodíme tiež na canisterapiu a hipoterapiu, za čo Vám z celého srdca ďakujem“ (zhrnutie našej predchádzajúcej zbierky je na https://vojenskanadacia.sk/pomozme-slobodnicke-stankovianskej/ ).

Pani slobodníčka Stankovianska pokračuje: „Všetky spomenuté terapie boli a sú  nesmierne dôležité v zlepšovaní Dominkovno zdravotného stavu.  Momentálne pre skvalitnenie jeho života potrebujeme špeciálnu autosedačku, ktorú nám schválil aj príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pretože je ležiaci , nevie sám sedieť, je spastický (kŕčový) a detská autosedačka mu na nevyhovuje.“ Tu treba dodať, že pani Stankovianska veľmi obetavo, s húževnatosťou a láskou sebe vlastnou, vozí Dominika do špeciálnej škôlky v Liptovskom Jáne, pretože inak by musela rezignovať na službu teraz už v štruktúrach Veliteľstva vojenského zdravotníctva.

„Taktiež potrebujeme pomôcku, ktorá slúži aj ako vertikalizátor a zároveň pomocou nej musíme trénovať súhru opory rúk, držanie hlavy a trupu a nakračovanie, čiže takzvanú nesamostatnú chôdzu. Nakoľko sú tieto položky veľmi finančne náročné,  ako aj preto, že už som vyčerpala ostatné možnosti, chcela by som Vás, milí kolegovia v ozbrojených silách a v rezorte obrany, ešte raz veľmi pekne poprosiť o pomoc. Dominik bude môcť i vďaka Vám vidieť svet aj inak, nie len z podložky na zemi, ale bude sa môcť presúvať aj po miestnosti, nakoľko veľa vecí vníma a s úsmevom sa z nich teší. Vopred Vám s Dominikom srdečne ďakujeme za akúkoľvek pomoc a tiež za to, že na nás myslíte.“

Ďakujeme aj my, veríme, že kto môže, tak pomôže…

Číslo účtu zbierky je: SK38 7500 0000 0040 3160 5609  variabilný symbol: 3656

O výsledku zbierky Vás budeme informovať.

Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z.                     brigádny generál MUDr. Roman Jantoš

správca Vojenskej podpornej nadácie            veliteľ vojenského zdravotníctva –

                                                                                hlavný lekár OS SR

Podporiť zbierkuPridať odkaz pre príjemcu


Údaje držiteľa karty
Trvalý pobyt držiteľa karty (Prečo potrebujeme tieto údaje?)
Silné overenie klienta/Strong Customer Authentication (SCA), ako súčasť smernice o platobných službách (PSD2) v Európskom hospodárskom priestore, vyžaduje pri online platbách posielať tieto údaje platobnej bráne na účely overenia zákazníka.
Súhlasy