Pomôžme desiatnikovi Martinovi BRUŇOVI

Výborný vojak desiatnik Martin Bruňo sa z plného zdravia dostal v priebehu okamihu do situácie, v ktorej by nechcel byť nikto z nás. Momentálne je odkázaný na pomoc blízkych, ako aj zdravotníckeho personálu. Na to, aby mohol spolu s rodinou opäť žiť plnohodnotný život, potrebuje od nás veľkú pomoc. 

Martin, príslušník 2. brigády vzdušných síl Zvolen, ktorý slúžil v odlúčenej rote rádiolokačného prieskumu v Michalovciach, je vzorný otec a bol dobrý športovec. Počas svojho voľného času sa však 21. mája tohto roku pri jazde na bicykli zrazil na lesnej ceste s protiidúcim vozidlom. Život mu zachránil okamžitý zásah rýchlej zdravotnej pomoci, uvedenie do umelého spánku na mieste nehody a následný prevoz vrtuľníkom do Fakultnej nemocnice v Košiciach. Pri ťažkej polytraume utrpel viaceré zlomeniny a poranenia viacerých častí tela,  krvácanie do mozgu či stlačenie pľúc. Došlo tiež k vážnemu poškodeniu miechy, čo spôsobuje ochrnutie nôh a necitlivosť od pása nadol. Po ťažkej operácií a týždňovom boji v umelom spánku sa prebral. V nemocnici v Košiciach sa zotavoval 3 mesiace.

Keď sa Martin po prepustení z nemocnice konečne zvítal so svojimi dcérkami Emmkou (10 rokov) a Sárkou (4 roky), a keď ho doma s nádejou vítala jeho manželka Marianna, zakrátko sa začali pridružovať rôzne poúrazové komplikácie a problémy. Doteraz kvôli nim nemohol absolvovať rehabilitáciu v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej. Odklad rehabilitácie jeho stav komplikuje, predlžuje sa aj doba, za ktorú bude schopný získať sebestačnosť na invalidnom vozíku. No vie, že bude musieť začať tvrdo cvičiť, aby okrem iného dokázal znovu ovládať dolnú časť tela. A všetci okolo neho vedia, že je veľký bojovník, ktorý pred úrazom popri rodine podstatnú časť svojho voľného času žil športom, pričom jeho veľkou záľubou bolo cvičenie v posilňovni. A o to posilňovanie ide aj teraz. Aby si v tomto období udržal čiastočnú pohyblivosť, potrebuje špeciálne pomôcky na cvičenie. K udržaniu, prípadne k zlepšeniu jeho fyzického stavu, je tiež nevyhnutná polohovateľná posteľ a špeciálne polohovateľné kreslo. Keďže rodina býva v byte, kde nie je možné zriadiť bezbariérový prístup, nevyhnutne potrebuje bezbariérové bývanie. Do úvahy prichádza iný byt a jeho úprava na prízemí, prípadne kúpa malého domčeka na vidieku. Pri súčasných cenách nehnuteľností, materiálu a služieb to však mladá rodina Bruňovcov nebude mať jednoduché. Už len náklady za náradie na cvičenie, ako aj za polohovateľnú posteľ a kreslo, budú predstavovať rádovo tisíce eur.

Vážení spolupracovníci v rezorte obrany a v ozbrojených silách,

všetci kolegovia, kamaráti a známi sa snažia získať pre Martina pomoc, aby sa mohol čím skôr vrátiť do bežného života a venovať sa svojím dcérkam a manželke. Ak im chceme byť nápomocní aj my, môžeme prispieť na nižšie uvedený špeciálny účet, z ktorého bude celý výťažok určený na Martinove liečenie.

IBAN: SK70 7500 0000 0040 2038 3297  

Za Vaše príspevky Vám vopred veľmi pekne ďakujeme a o priebehu zbierky Vás budeme priebežne informovať na stránke www.vojenskanadacia.sk.

Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z                              nrtm. Mgr. Rastislav Skubeň
správca Vojenskej podpornej nadácie          veliaci poddôstojník 2. brigády Vzdušných síl OS SR