Dobudovanie posilňovne, podpora služobnej telesnej prípravy a voľnočasových športových aktivít v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin

Komisia pre verejnoprospešnú činnosť so súhlasom veliteľa „Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin“ plukovníkom Pavlom Barančíkom a správcom Vojenskej nadácie rozhodla o použití prostriedkov vyzbieraných z 2 % daní. Prostriedky sa použili na doplnenie športového vybavenia posilňovne ZaVaMD. Týmto počinom dôjde k zlepšeniu podmienok pre príslušníkov stáleho stavu základne, frekventantom kariérnych a odborných kurzov, príslušníkom policajného zboru v Martine, ako aj pre čakateľov základného vojenského výcviku k podpore a rozvoju športových možností a ich fyzickej kondície. Realizovaním tohto projektu nastal progres pri rozvoji možností voľnočasových aktivít a upevňovaní komunitných vzťahov medzi príslušníkmi základne, zvyšovanie súdržnosti a profesionality ako aj vytvorením podmienok pre psycho-hygienu a uvoľnenie stresu a pracovného napätia pri plnení veľkého množstva služobných povinností športom. https://ossr.sk/101535/?pg=1