VIP Povinné zmluvné poistenie vozidiel

Porovnajte a uzatvorte si najvýhodnejšie Povinné zmluvné poistenie
(PZP) sami online v spolupráci s Broker Consulting.

 

Uzatvorením tohto produktu, podporíte program S.O.S Vojenskej podpornej nadácie, takto získané finančné prostriedky budú použité na individuálnu pomoc ľuďom, ktorí sú na to odkázaní