Finančná gramotnosť

Vzdelávací program, prostredníctvom ktorého budete mať možnosť položiť otázky odborníkom v oblasti financií a byť tak bližšie k Vašej finančnej gramotnosti. Program má za cieľ umožniť Vám zorientovať sa v ekonomickej oblasti, usmerniť k hodnotovej orientácii vo vzťahu k peniazom a poskytnúť riešenia pre osobné a rodinné modely zabezpečenia Vašich špecifických životných potrieb.