Finančná gramotnosť

Vojenská podporná nadácia sa svojim programom dlhodobo angažuje v oblasti
pomoci pre Vás. Program, ktorý poznáte pod názvom „vojaci-vojakom“ sa úspešne  rozvinul
o čom svedčia stovky verejno-prospešných aktivít, ktorými spoločne s Vami pomáhame
vytvárať priaznivejšie prostredie v útvaroch a regiónoch kde pôsobíte.

Rozhodli sme sa spustiť nový, vzdelávací program, prostredníctvom ktorého budete
mať možnosť položiť otázky odborníkom v oblasti financií a byť tak bližšie k Vašej finančnej
gramotnosti. Myslíme si, že v tejto čoraz zložitejšej oblasti nášho každodenného života je
dostupnosť k informáciám veľmi dôležitá. Program má za cieľ umožniť Vám zorientovať sa
v ekonomickej oblasti, usmerniť k hodnotovej orientácii vo vzťahu k peniazom a poskytnúť
riešenia pre osobné a rodinné modely zabezpečenia Vašich špecifických životných potrieb.

Produktov na finančnom trhu je dnes už veľké množstvo. Nie všetky sú však rovnako
efektívne a výhodné pre klienta. Univerzálny produkt, ktorý by riešil všetko, neexistuje.
Aspoň nie taký, ktorý by bol pre klienta výhodný. Sú produkty, ktoré sú výhodnejšie na
riešenie bývania, iné na predsporenie si na financovanie bývania, iné na tvorbu rezervy a iné
na sporenie do života pre deti. Správne si nastaviť finančné portfólio tak vie priniesť úsporu
od niekoľko desiatok až po niekoľko stovák Eur mesačne. Aj preto je dôležité poradiť sa
v týchto veciach s profesionálnym odborníkom.

Vojenská podporná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Broker Consulting a.s., vám
prináša možnosť využiť práve tento typ služby. Vieme tak nájsť finančnú úsporu už v tom čo
využívate, alebo správne nastaviť finančné produkty podľa vašich možností aj na vaše
budúce ciele.

Témy, s ktorými Vám budú vedieť odborníci z Broker Consulting a.s. pomôcť:

  • Bežný účet, kontokorent, povolené a nepovolené prečerpanie
  • Hypotéka a úvery
  • Inflácia a sporenie pre deti, auto a rezervu
  • Ako ušetriť na poistke auta alebo bytu
  • Reality- ako si vybrať a financovať kúpu bytu
  • Cestovné poistenie
  • Životné poistenie vojakov