Vojaci z Čestnej stráže prezidenta SR si zmerali sily

Dňa 18. septembra sa priestoroch futbalového ihriska obce Častá uskutočnil športový deň veliteľa Čestnej stráže prezidenta SR. Príslušníci ČS PSR si aj v tomto roku mohli zmerať sily v atraktívnych disciplínach: futbal, preťahovanie lanom, súťaž v športovej všestrannosti a súťaž vo varení gulášu. Družstvá tvorili Velenie a štáb a 1.rota ČS PSR „A“ , 1.rota ČS PSR „B“ a Rota podpory velenia.

Obec Častá nám poskytlo pripravené prostredie k športovému zápoleniu a utuženiu kolektívu. Všetkým účastníkom športového dňa ďakujeme a tešíme sa na budúce.
Športový deň sa uskutočnil aj vďaka príspevku z Vojenskej podpornej nadácie OS SR.

Vyhodnotenie disciplín:
Súťaž preťahovania lanom
1. miesto RPV,
2. miesto Velenie a štáb,
3. miesto 1. rota.

Súťaž všestrannosti do 30 rokov
1. miesto slob. Tomáš TOMAŠOVIČ,
2. miesto slob. Dávid PINČEK,
3. miesto des. Peter BACIGÁL.

Súťaž všestrannosti nad 30 rokov
1. miesto čat. Stanislav ŠTRBAVÝ,
2. miesto rtm. Bc. Peter DUCH,
3. miesto des. Pavel ROUSEK.

Turnaj v minifutbale
1. miesto 1. rota ČS PSR „B“,
2. miesto RPV,
3. miesto Velenie a štáb.

Vo varení gulášu opätovne putovný pohár získali príslušníci RPV, ktorí uvarili guláš hodný majstrov kuchárskeho umenia . Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Velenia a štábu a tretie miesto obsadila 1. rota ČS PSR. https://www.ossr.sk/86688/?pg=1