Strelecká súťaž s podporou Vojenskej podpornej nadácie

V priestoroch Posádkovej strelnice Poruba pod Vihorlatom sa dňa 5. februára 2018 konala strelecká súťaž veliteľa roty bojovej podpory 22. mechanizovaného práporu. Cieľom súťaže bolo zatraktívniť zamestnania zo streleckej prípravy, podporiť ducha súťaživosti, vzájomnej kooperácie, upevniť vzťahy a zvyšovať súdržnosť medzi vojakmi. V zmysle stanovených propozícií súťažiaci strieľali na pevný cieľ, z rôznych streleckých polôh, v obmedzenom čase. Aj vďaka tomu, že v rámci prípravného cvičenia zbrojár vojakom presne nastavil mieridlá, nebola o presné zásahy núdza. Kľúčovým faktorom, ktorý nakoniec rozhodol o umiestnení tých najlepších, bol časový limit a to, ako si s ním strelci dokázali poradiť. Víťazom sa stal desiatnik Ján Huďa z protitankovej čaty, druhé miesto patrilo slobodníkovi Michalovi Polákovi z prieskumnej čaty a tretie miesto obsadil vojak 2. stupňa Adrián Koľšovský. Atraktívne vecné ceny pre najlepších strelcov boli zabezpečené v spolupráci s Vojenskou podpornou nadáciou.

http://www.22mprmi.mil.sk/75015/?pg=1