Rysy prešovskej brigády veslovali na čas

Dňa 26. apríla 2018 sa v priestoroch športového zariadenia Veliteľstva 2. mechanizovanej brigády uskutočnila športová súťaž profesionálnych vojakov veliteľstva brigády vo veslovaní na novo zakúpenom veslovacom trenažéri. Súťaže pod názvom „veslárska časovka“, pod záštitou zástupcu veliteľa 2. mechanizovanej brigády plukovníka Norberta Hriba, sa zúčastnilo celkom 24 profesionálnych vojakov (8 družstiev z 8 oddelení) a 2 profesionálne vojačky. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií – mužské trojčlenné družstvá, jednotlivci muži, jednotlivci ženy. U mužov bolo podmienkou súťaže veslovať na veslovacom trenažéri na vzdialenosť 2 km pri obťažnosti č. 6, u žien veslovať vzdialenosť 1 km pri rovnakej obťažnosti ako u mužov. V kategórii jednotlivci (muži, ženy) bolo poradie zostavené od najlepšieho (najnižšieho) času dosiahnutého na danú vzdialenosť. V kategórii družstiev bol spočítaný čas pre každého jednotlivca v družstve za oddelenie absolvované v kategórii jednotlivci na vzdialenosť 2 km, pričom poradie bolo stanovené na základe súčtu časov družstva.

Celkové výsledky „veslárskej časovky“:

Jednotlivci ženy:
1. miesto – nadporučíčka Katarína Žulkovičová
2. miesto – kapitánka Ľudmila Činčárová

Jednotlivci muži:
1. miesto – kapitán Slavomír Janeček – čas: 7:15,4 min.
2. miesto – kapitán Martin Andraščík – čas: 7:18,6 min.
3. miesto – nadrotmajster Marcel Lechman – čas: 7:35,7 min.

Trojčlenné družstvá:
1. miesto – kapitán Slavomír Janeček, kapitán Martin Andraščík, nadrotmajster Marcel Lechman – celkový čas: 22:09,7 min.
2. miesto – rotný Martin Matiáš, rotný Štefan Kulcsár, kapitán Ivan Semanický – celkový čas: 23:56,0 min.
3. miesto – rotmajster Lukáš Gonda, nadporučík Jozef Sakara, kapitán Dušan Jelínek – celkový čas: 23:58,01 min.

Časovku vyhodnotil plukovník Norbert Hrib so slovami vďaky za skvelý priebeh podujatia a s presvedčením, že športovými podujatiami takéhoto druhu nie je zďaleka koniec. V závere súťaže odovzdal plukovník Hrib víťazom diplomy.

Nový fitness stroj – veslovací trenažér ako aj spinningový bicykel sa podarilo zabezpečiť do priestorov športového zariadenia brigády prostredníctvom Vojenskej podpornej nadácie, ktoré napomôžu k rozvoju všeobecných pohybových schopností príslušníkov veliteľstva 2. mechanizovanej brigády, počas vykonávania služobnej telesnej prípravy aj v ďalšom období.

http://www.mil.sk/77184/?pg=1