Prezentácia aj s pomocou nadácie

Spolupráca 12. mechanizovaného práporu s Vojenskou podpornou nadáciou začala už v roku 2013 a pokračuje úspešne až do dnes. Dôkazom toho je množstvo zrealizovaných projektov, z ktorých je tým ostatným osadenie špeciálnych prezentačných bannerov vo vestibule budovy veliteľstva a štábu.

Hlavným poslaním Vojenskej podpornej nadácie je pomáhať vojakom a ich rodinným príslušníkom, ako aj napomáhať rôznym aktivitám súvisiacim s vojenským životom, ktoré nie je možné podporiť či realizovať z rezortného rozpočtu. Preto nadácia cez podporný program „vzájomná pomoc“ alebo „vojaci-vojakom“ zhromažďuje dve percentá z daní v prospech vojenských útvarov.

Za pomoci týchto finančných prostriedkov sme obstarali bannery, na ktorých sú fotografie z výcviku vojakov 12. mechanizovaného práporu, ako aj z nasadenia našich vojakov v zahraničí. Bannery neoslovia len príslušníkov práporu, ale fotky z výcviku a účasti v operáciách medzinárodného krízového manažmentu môžeme prezentovať tiež civilným aj vojenským návštevám.

60333_obr1 60333_obr3 60334_obr1

Originál článku nájdete tu: http://www.12mpr.mil.sk/60332/?pg=1