V mene rodiny zosnulého čat. Ivana Petreka ĎAKUJEME všetkým za pomoc, ktorú ste im prejavili aj finančnou podporou. Vďaka vám, sme im na základe darovacej zmluvy dňa 22.12.2020 poukázali sumu 10.500,- eur

S pocitom hlbokého smútku a úprimného súcitu vzdávame poslednú úctu a vďaku nášmu kolegovi a priateľovi čatárovi Ivanovi Petrekovi (51r.) z Opravárenského práporu Martin, ktorý nás dňa 25. septembra 2020 navždy opustil. Ivan po sebe zanechal milujúcu manželku a syna Adamka (12r.), ktorí sa zo dňa na deň ocitli v zložitej situácii. Smútok a bolesť pozostalých je znásobený aj tým, že dané úmrtie v tejto rodine je piate v poradí v priebehu jedného roka. Aby toho nebolo málo, pani Jarmila a jej syn Adamko trpia zdravotnými obmedzeniami. Pani Jarmila je dlhodobo práceneschopná po absolvovaní operácie bedrového kĺbu, syn Adamko trpí kardiovaskulárnymi problémami a zrakovou vadou. Obaja žijú vo veľmi skromných podmienkach v malom prenajatom jednoizbovom byte v Liptovskom Mikuláši.
Kým sa len ťažko vyrovnávajú s bolesťou a smútkom nad stratou najbližšieho človeka, čelia zároveň náročnej situácii, pretože rodina ostala bez hlavného príjmu.

        Čatár Ivan Petrek sa narodil v Liptovskom Mikuláši a v Ozbrojených silách SR slúžil od roku 2004. Jeho prvá funkcia u Opravárenského práporu Martin bola starší elektromechanik. Neskôr prešiel viacerými funkciami, medzi ktorými boli starší operátor, elektromechanik – špecialista a mladší technik revízneho pracoviska. Počas svojej kariéry absolvoval viaceré odborné kurzy zamerané na elektrické zariadenia. Popri svojich povinnostiach vyplývajúcich z funkcie mladšieho technika bol určený na výpomoc operačnému oddeleniu Opravárenského práporu Martin.    

       Ivan bol priateľskej, nekonfliktnej povahy, bol to človek, ktorý nevedel povedať NIE a bol vždy ochotný pomôcť. Bude chýbať a ostane nám navždy v pamäti. Aj preto budeme radi, ak sa pridáte aj vy a spoločne pomôžeme jeho rodine.         Vážení kolegovia, vojaci, či zamestnanci rezortu obrany, pomôžme v tejto ťažkej životnej situácii pozostalej rodine a vyjadrime tak s ňou svoju spolupatričnosť láskavým venovaním finančných prostriedkov na číslo účtu: IBAN: SK96 7500 0000 0040 2208 3239 O stave zbierky Vás budeme informovať. V mene rodiny vám Ďakujeme.   

Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z,                                 pplk. Ing. Rastislav Bodik
správca Vojenskej podpornej nadácie                 veliteľ Opravárenský prápor Martin