Pomôžme rodine plukovníka Tisoňa

„Náš kolega a kamarát plukovník Ing. Anton Tisoň odišiel náhle bez rozlúčky dňa 20.apríla 2020 vo veku nedožitých 53 rokov. Zanechal po sebe manželku s dcérkou vo veku 5 rokov a 3 deti z predchádzajúceho manželstva,“ napísali v liste Vojenskej podpornej nadácii kolegovia plukovníka A. Tisoňa, ktorý pred svojim nečakaným odchodom pôsobil ako náčelník oddelenia – zástupca náčelníka odboru logistiky štábu pre podporu operácií Generálneho štábu OS SR. Zároveň sa rozhodli s využitím mechanizmu Vojenskej podpornej nadácie zorganizovať zbierku v prospech pozostalých po svojom kolegovi.

Plukovník Ing. Anton Tisoň sa narodil dňa 28. apríla 1967 v Námestove. Po skončení gymnázia v Prešove v roku 1986, nastúpil dňa 1. septembra 1986 ako poslucháč vojensko-inžinierskeho odboru na Vojenskú akadémiu v Brne. V rámci svojej takmer 34 ročnej kariéry v ozbrojených silách zastával štábne, riadiace a veliteľské funkcie v rámci federálnej Československej armády, Armády Slovenskej republiky, ako aj Ozbrojených síl Slovenskej republiky, a to najmä v odbornostiach stavebno-ubytovacej služby a logistiky na rôznych stupňoch velenia a riadenia. Okrem iného plnil 12 mesiacov úlohy v rámci vyslania v operácii SFOR v Bosne a Hercegovine a dva razy bo vyslaný do štruktúr NATO. Pri plnení úloh úspešne reprezentoval ozbrojené sily Slovenskej republiky a Slovenskú republiku v medzinárodnom prostredí a výborné výsledky dosahoval aj v prostredí ozbrojených síl. V ostatnom období sa podieľal na plnení úloh v súvislosti so zastavením šírenia vírusu Covid-19.

Vážení kolegovia, vojaci ozbrojených síl či zamestnanci rezortu obrany, pomôžme v tejto ťažkej životnej situácii  pozostalej rodine a vyjadrime tak s ňou svoju spolupatričnosť láskavým venovaním finančných prostriedkov na číslo účtu:

SK95 7500 0000 0040 2641 6926

Ďakujeme.        

Aktuálny stav zbierky k 29.4.2020 je 2.118 eur. V mene rodiny vám  ďakujeme.        

Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z.                                                 plukovník Ing. Ferdinand Muríň
správca Vojenskej podpornej nadácie                    náčelník Štábu pre podporu operácií