Opravárenský prápor si pripomenul už 65. výročie svojho vzniku

V piatok 13. novembra 2015 si príslušníci opravárenského práporu slávnostným nástupom pripomenuli 65. výročie vzniku útvaru, keď 15. novembra 1950 vznikli „divízne pojazdné tankové opravovne“ ako súčasť tankovej divízie, ktorá niesla historický názov „Kyjevsko – Dukelsko – Ostravský zväzok“.
Po nastúpení vojsk a príchode hostí, prepochodoval veliteľ opravárenského práporu podplukovník Daniel Ličko pred nastúpenými jednotkami. Po pozdrave nasledovala štátna hymna, príhovory veliteľa a hostí. Na slávnostnom nástupe si profesionálni vojaci a zamestnanci pripomenuli bohatú históriu útvaru od jeho vzniku až po súčasnosť. Veliteľ práporu vo svojom príhovore vyzdvihol dosiahnuté úspechy, poprial všetkým príslušníkom pevné zdravie, veľa osobných aj pracovných úspechov a v závere vyjadril presvedčenie, že opravárenský prápor bude plniť svoje úlohy aj naďalej v prospech celých Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
„História aj súčasnosť poukazuje na opodstatnenosť opravárenského práporu v štruktúre OS SR. Aj v súčasnom období, ktoré sa vyznačuje neustálym krátením potrebných finančných zdrojov, ostáva opravárenský prápor garantom v oblasti technického zabezpečenia a prevádzky techniky v prospech celých OS SR.“ konštatoval podplukovník Ličko.
Slávnostného nástupu sa zúčastnili príslušník Veliteľstva brigády bojového zabezpečenia podplukovník Stanislav Lipka a ďalší pozvaní hostia na čele s bývalými veliteľmi práporu podplukovníkom v. v. Dušanom Hruškom a podplukovníkom v. z. Danielom Miartušom, predsedom Klubu Zväzu vojakov Slovenskej republiky Martin–Podháj podplukovníkom v. v. Josefom Surmanom a ďalšími bývalými príslušníkmi útvaru. Táto akcia je prvou, ktorú sa podarilo zorganizovať aj vďaka Vojenskej podpornej nadácii, v spolupráci s členom jej správnej rady plukovníkom v. z. Štefanom Farským.
Ako poďakovanie za prácu veliteľ opravárenského práporu venoval všetkým profesionálnym vojakom, zamestnancom a hosťom pamätné listy. Slávnostný nástup bol ukončený slávnostným pochodom a statickou ukážkou vybraných druhov kolesovej a pásovej techniky, ktorou „opravári“ disponujú.

58210_obr2 58212_obr4 58233_obr3 58234_obr1 58235_obr4