Hokejový turnaj o Putovný pohár veliteľa práporu CSS

V dňoch 18.-19. novembra 2015 sa s prispením Vojenskej podpornej nadácie uskutočnil „hokejový turnaj o Putovný pohár veliteľa práporu CSS Prešov“. Turnaj zahájil pred zimným štadiónom v Bardejove dňa 18. novembra zástupca veliteľa prCSS major Erik Lehotský. Po jeho príhovore vykonal veliaci poddôstojník štábny nadrotmajster Ľubomír Mihalik poučenie o bezpečnosti počas turnaja a oboznámil prítomných s propozíciami a priebehom turnaja. Hokejového turnaja o putovný pohár veliteľa prCSS sa zúčastnili mužstvá prCSS Prešov, 22. mpr. Michalovce, prISTAR, Vrtuľníkové krídlo „A“ Prešov a Vrtuľníkové krídlo „B“ Prešov. Prvý zápas začal o 8:00 hod., nasledovali ďalšie štyri stretnutia hokejových mužstiev a o 14:00 hod. bol prvý deň turnaja ukončený. Po namáhavých zápasoch bol pre všetkých účastníkov pripravený chutný guľáš. Druhý deň 19. novembra sa začal tak isto o 8:00 hod. Po odohraných zápasoch turnaj vyhodnotil náčelník štábu prCSS major Ján Farkaš. Najlepším brankárom sa stal vojak II. stupňa Matej Duchoň z 22. mpr. Michalovce. Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený čatár Ivo Valošek z prCSS Prešov. Na treťom mieste sa umiestnilo mužstvo práporu ISTAR Prešov. Na druhom mieste sa umiestnilo mužstvo 22. mechanizovaného práporu Michalovce a putovný pohár veliteľa práporu CSS a zároveň prvé miesto získalo mužstvo práporu CSS Prešov.

58382_obr 58383_obr1 58383_obr3 58386_obr1 58387_obr2 58388_obr2

Originál článku nájdete tu: http://www.prcss.mil.sk/58382/?pg=1