O vojenskej podpornej nadácii – článok v OBRANE

Tento článok vyšiel v časopise OBRANA č.3/2013, nájdete ho po kliknutí na nasledujúci odkaz: OBRANA 3/2013, na strane 38.

Aj my máme VPN
Aj vojaci ozbrojených síl a zamestnanci ministerstva už majú svoju nadáciu. Vojenská podporná nadácia (VPN) sídli v Bratislave a jej ambíciou je pôsobiť v prospech celého rezortu.
Už v roku 1942 založili v USA nadáciu Army Emergency Relief, ktorej hlavným mottom je “Vojaci pomáhajú vojakom”. Podobne vznikli dobročinné nadácie britských pozemných a vzdušných síl. Tie dodnes podporujú aj slovenských veteránov z bojov o Britániu a manželky tých, ktorí už zomreli. Správcom a štatutárom Vojenskej podpornej nadácie je podplukovník v zálohe Ing. Milan Gajdoš. Dôstojník, ktorý o. i. velil útvaru v Kežmarku a dnes pôsobí na ministerstve obrany v rámci Ústredia ekumenickej pastoračnej služby. V Obrane sme už písali o jeho aktivitách, keď využil svoje skúsenosti logistu a v minulých rokoch našiel spôsob, ako v spolupráci s OS SR zaslal do najchudobnejších oblastí Afganistanu zásielky ošatenia, stanov, matracov a iného materiálu v hodnote asi pol milióna eur. Podobne pomáhal aj školákom v Kosove. Bol za to nominovaný na Vojensky čin roka a vyznamenaný Pamätnou medailou za humanitárnu pomoc (pozri Obrana 2/2012 a 10/2012). Zakladajúcim predsedom správnej rady VPN sa stal plukovník v. z. Ivan Bella (obaja na fotografii), ktorý však po reaktivovaní pred koncom roka túto funkciu v zmysle zákona musel opustiť a ostal čestným predsedom.

bella_gajdos

Ide o projekt takpovediac vnútrofiremnej filantropie, aký doteraz pre vojakov a zamestnancov rezortu obrany neexistoval,” hovorí M. Gajdoš. ,,Je to predovšetkým prostriedok, ako pomôcť postarať sa o vlastných ľudí.” V zmysle nadačnej listiny je cieľom zlepšenie životných podmienok pre najbližších pozostalých po zosnulých vojakov a zamestnancoch, sociálna výpomoc vojakom aj veteránom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, projekty práce s rodinami, podpora hrdosti na vojenské a národné tradície, rozširovanie povedomia medzinárodnej spolupráce či aktivity v oblasti uplatnenia na trhu práce pre vojakov odchádzajúcich do zálohy.
VPN napriek svojej krátkej existencii zorganizovala vlani napríklad zbierku pre matku Jána Karcela, zamestnanca VOP Nováky, ktorý zahynul pri výbuchu munície. Nadácia zabezpečila výrobu tabule na pamiatku vojakov, ktorí zahynuli v Iraku, a ktorá je dnes osadená na budove našej ambasády v Bagdade. Tiež získala 10 špeciálnych polohovateľných postelí z Nemecka pre imobilných alebo ťažko chorých vojenských veteránov či dôchodcov.
„Aj naša nadácia bude žiť z grantov, z dobrovoľných príspevkov a z 2 % z daní, ktoré medzi sebou vyzbierame. Dôležité však je, že systém postupne formou podúčtov nastavíme tak, aby až 90 % vyzbieraných peňazí zostávalo v útvare alebo v jednotlivých organizáciách rezortu,” zdôrazňuje Gajdoš. S cieľmi VPN sa oboznámili aj vrcholoví predstavitelia ozbrojených síl na veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu OS SR vo februári v Bratislave.

Viac o Vojenskej podpornej nadácii nájdete na internete: www.vojenskanadacia.sk. číslo jej účtu je 4015240056/7500.
Text: Pavol Vitko
Foto: Ivan Kelement