Memoriál kapitána Makovníka

Zvolenské krídlo velenia, riadenia a prieskumu vzdušných síl zorganizovala 3. a 4. septembra Memoriál kpt. Edmunda Makovníka, už tretí ročník 24-hodinovej súťaže v základných bojových zručnostiach (24 HIMC). Podľa zástupcu veliteľa krídla podplukovníka Vladimíra Jaklovského chceli predovšetkým prebudiť aktivitu a súťaživosť vojakov a poddôstojníkov v rámci brigády.

Tento rok zažila súťaž hneď dve zmeny. „Do jej názvu pribudlo označenie Memoriál kpt. Edmunda Makovníka (po súhlase jeho rodiny), ktorý bol dlhé roky príslušníkom našej brigády a zahynul v Afganistane. Aj takto sme si chceli pripomenúť jeho pamiatku a druhým bolo, aby väčšina disciplín bola v priestoroch nášho krídla v kasárňach SNP na Podborovej. Aby sa na výkon súťažiacich mohli pozrieť aj ďalší príslušníci krídla a zjednodušilo sa logistické zabezpečenie súťaže,“ konštatuje riadiaci Memoriálu podplukovník Jaklovský.

Cieľom súťaže, ktorá trvala presne 24- hodín bolo preveriť vybrané bojové zručnosti jednotlivca a malého tímu, kombinované s presunom jednotky (jeden súťažný tím počas presunu prekvapila medvedica s mladými a motivovala ho k zvýšenému úsiliu) v stredne hornatom a zalesnenom teréne. Súťažné družstvá, ktoré pozostávali z veliteľa a štyroch členov (okrem toho ešte s nimi bežal aj náhradník, ktorý mohol po povolení riadiaceho na jednotlivých kontrolných bodoch vystriedať jedného člena tímu) čakalo celkom 11 pracovísk.

Na nich boli preverované ich praktické vedomosti zo streleckej a taktickej prípravy, topografie, rchbo, zdravotnej, spojovacej a ženijnej prípravy. Okrem iného ich čakala aj úplná „rozborka“ a „zborka“ samopalu vzor 58 so zásobníkom bez bodáku a pištole vzor 82 na čas so zaviazanými očami, ale aj postavenie stanu S-65 v čo najkratšom čase, v ktorom potom prespali. Museli poskytnúť prvú pomoc a vyniesť zraneného vojaka z bojiska, zvládnuť nástrahy prekážkovej dráhy. Taktická príprava preverila činnosť vojaka v zastavanom priestore pri bojovej činnosti. Každý účastník súťaže musel mať pri štarte i v cieli hmotnosť batohu minimálne 10 kilogramov. Všetky nástrahy súťaže nakoniec najlepšie zvládol tím Echo roty rádiolokačného prieskumu Močiar pod vedením rotmajstra Petra Mertu. Na rok sa stal držiteľom putovnej trofeje. Organizátorom súťaže pomohla aj v tomto roku finančná pomoc zo strany Vojenskej podpornej nadácie (VPN). Vďaka nej zakúpili vecné dary pre súťažiacich.

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor – Dátum: 07.09.2015

56293_obr 56294_obr1 56295_obr1 56297_obr4

Originál článku nájdete tu: http://www.vvzs.mil.sk/56293/?pg=1