Individuálna finančná výpomoc príslušníkom práporu logistiky Hlohovec

Dňa 18. decembra 2017 veliteľ Práporu logistiky Hlohovec podplukovník Richard Beniak odovzdal šiestim príslušníkom práporu logistiky Hlohovec útvarovú finančnú zbierku určenú na zmiernenie ťažkej životnej situácie.
Cieľom projektu je podporiť profesionálnych vojakov, ktorí sú v ťažkej životnej situácii, z dôvodov, ktoré si nezavinili sami, prejaviť ľudskosť a dobrosrdečnosť medzi príslušníkmi útvaru. Finančná zbierka vznikla aj vďaka dotácii z podporného programu ,,vzájomná pomoc“ Vojenskej podpornej nadácie.

http://www.prloghc.mil.sk/74508/?pg=1