S príchodom Vianoc finančná pomoc rodine vojnového veterána

Odhodlanie pomôcť dokáže spájať, čoho je dôkazom aj spoločná iniciatíva Vojenskej podpornej nadácie, Únie vojnových veteránov, Základne výcviku a mobilizačného doplňovania a Strediska CIMIC a PSYOPS v Martine pomôcť rodine zosnulého Michala KUBÁŇA, rotného v.v., bývalého príslušníka OS SR a vojnového veterána. Bývalí kolegovia, priatelia, ale aj tí, ktorí súcitia s rodinou, prispeli do spoločnej zbierky, čím sa podarilo vyzbierať sumu 1370 eur. Tento finančný dar boli zástupcovia spomínaných útvarov a organizácii spoločne odovzdať pani Norike KUBÁŇOVEJ dňa 5.12.2017.
„Vieme, že peniaze len veľmi ťažko dokážu zmierniť bolesť nad stratou blízkej a milovanej osoby. Môžu však pomôcť s blížiacimi vianočnými sviatkami a snáď aj spríjemniť ťažké chvíle. Michal bol jedným z nás, preto sa na nás, Michalových bývalých kolegov, kamarátov ale aj na členov Únie vojnových veteránov môžete kedykoľvek obrátiť“ – adresoval slová rtm. Peter ANDREÁNSZKY, príslušník ZaVaMD a člen Únie vojnových veterámov.
 
 
rtn. v.v. Michal KUBÁŇ slúžil v Ozbrojených silách Slovenskej republiky v rokoch 2004 až 2017. Počas svojej služby zastával funkciu ženista na vojenských útvaroch v Martine a v Seredi. Od roku 2011 zastával funkciu špecialista EOD/inštruktor rchbo v NC EOD a RCHBO. Počas vojenskej služby sa zúčastnil na dvoch misiách v Afganistane a jednej v Iraku. Pred troma rokmi Michalovi diagnostikovali zákernú chorobu, s ktorou statočne bojoval až do poslednej chvíle. Dňa 22.11.2017 tejto chorobe podľahol.
Česť Jeho pamiatke.