18. výročie vzniku Čestnej stáže prezidenta SR

Dňa 20. augusta o 13:00 si v rámci slávnostného nástupu príslušníci útvaru pripomenuli 18. výročie vzniku Čestnej stráže prezidenta SR. Pri tejto príležitosti veliteľ čestnej stráže plukovník Branislav Vavrinec vo svojom príhovore pripomenul príslušníkom útvaru historické míľniky existencie útvaru a vyjadril hrdosť na spôsob plnenia úloh útvarom Čestnej stráže prezidenta SR. Zároveň zaželal úspešné plnenie úloh do ďalších rokov. Slávnostného nástupu sa zúčastnil aj náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR generálmajor Vladimír Šimko, ktorý poďakoval príslušníkom útvaru za ich prácu a prístup k plneniu úloh v prospech hlavy štátu. V rámci tohto slávnostného aktu boli vyhlásené rozkazy a príslušníkom Čestnej stráže prezidenta SR udelené vojenské medaile „Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky“. Ďalej generálmajor Vladimír Šimko udelil vojenské medaile „Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky“ za významný podiel na plnení a zabezpečovaní úloh Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky dvadsiatim príslušníkom útvaru.  Na záver veliteľ útvaru odovzdal ocenenie „Znak Čestnej stráže prezidenta SR“ štyridsiatim trom príslušníkom útvaru, ktorým boli tieto znaky pridelené ustanovenou komisiou. Tento znak sa udeľuje príslušníkom útvaru, vykonávajúcich štátnu službu u Čestnej stráže prezidenta minimálne päť rokov, za vynikajúce plnenie úloh. Výroba znaku čestnej stráže prezidenta SR bola financovaná aj z prostriedkov vojenskej podpornej nadácie.

https://www.ossr.sk/86202/?pg=1