Športový deň veliteľa 1. mechanizovanej brigády v znamení kooperácie a integrity

Podporiť ducha súťaživosti, vzájomnú kooperáciu a zvýšiť súdržnosť bolo hlavným cieľom Športového dňa veliteľa 1. mechanizovanej brigády, ktorý sa uskutočnil dňa 20. februára v priestoroch Jaselských kasární za podpory vojenskej nadácie kúpou športového materiálu.
Aby sme predišli nezhodám na pracovisku a rozpadu kolektívov, je potrebné neustále budovať tím, ktorý vyvoláva u profesionálnych vojakov potrebu tímovej spolupráce, ktorá je dnes nevyhnutnosťou k podávaniu požadovaných výkonov.
Jedným zo spôsobov budovania tímu bolo aj zorganizovanie športového dňa, ktorého cieľom, okrem športu-chtivých vojakov a zamestnancov brigády počas pohybových aktivít, bolo utužiť a stmeliť kolektív, uvedomiť si dôležitosť tímovej spolupráce a potrebu prispôsobenia sa kolektívnemu rozhodnutiu. Predvíkendový športový deň bol spojený aj s prípravou príslušníkov brigády na Majstrovstvá OS SR vo florbale, ktoré sa uskutočnia 5. – 6. marca v Trenčíne.
Pravda je, že každá organizovaná športová činnosť navyše napomáha profesionálnym vojakom udržiavať a zvyšovať si svoju fyzickú pripravenosť, ktorá je jednou zo základných zručností každého profesionálneho vojaka.Týmto chceme poukázať na fakt, že pri troche úsilia a zvýšeného entuziazmu sa dá robiť šport na kvalitatívnej úrovni.

51209_obr 51210_obr1 51210_obr2