Spolupráca s vojenskou podpornou nadáciou pokračuje

Spolupráca medzi ružomberským útvarom a Vojenskou podpornou nadáciou pokračovala doplňovaním športového vybavenia, organizáciou a zabezpečením florbalového turnaja o putovný pohár veliteľa Základne mobilných KIS a úpravou pracovného prostredia ružomberských špecialistov. Útvarová komisia, po zvážení podnetov od profesionálnych vojakov, celkovo rozdelila sumu 1189 eur. Uvedené finančné prostriedky boli využité na nákup športového materiálu, čím sa výrazne zvýšil záujem o pohybové aktivity v priestore útvaru. Útvarová športová činnosť zvyšuje telesnú zdatnosť a podporuje súťaživosť a tímovosť medzi jednotlivcami a jednotkami.
Záujem ružomberských profesionálov o spoluprácu s Vojenskou podpornou nadáciou rastie, čo dáva podnet členom komisie na zamyslenie nad ďalšími projektmi, ktoré pomôžu v tomto výcvikovom roku zvýšiť kvalitu vojenského života v zmysle zriaďovacej listiny Vojenskej podpornej nadácie.
Zdroj: http://www.zamkis.mil.sk/42146/?pg=1

VPN1_RK