Skrášli svoj útvar

Projektom pod názvom ,,Skrášli svoj útvar“ sa ružomberskí spojári s podporou Vojenskej podpornej nadácie aktívne podieľajú na zlepšení stavu Považských kasární a to priestorov športovej haly, priestorov na regeneráciu síl a taktiež postupne pozdvihujú úroveň Siene cti, slávy a tradícií. Úroveň týchto priestorov napomáha k zlepšeniu pracovného prostredia a postupne vidieť aj zvýšený záujem profesionálnych vojakov o ďalšie športové aktivity a zrekonštruovaná sauna napomáha k regenerácií síl. Vymaľovanie priestorov, osadenie tabule a postupné dopĺňanie vybavenia Siene cti slávy a tradícií sa tento priestor mení na reprezentačné miesto Základne MOKIS a pozdvihuje hrdosť miestnych profesionálnych vojakov na históriu a taktiež súčasnosť.
Autor: šbnrtm. Ján RENNER
Foto: nrtm. Marián BIELIK
Článok vyšiel aj tu: http://www.veps.mil.sk/49470/?pg=1

1 2 6 8