Poďakovanie vojakom a ostatným darcom za 2% z odvodu daní

Zažiari svetlo spravodlivému a radosť tým, čo sú úprimného srdca. (Ž 97, 8)

Vážení donátori, dámy a páni, ctení podporovatelia!
Vojenská podporná nadácia (VPN) Vám vyjadruje úprimne poďakovanie v súvislosti s Vaším venovaním 2% z odvodu daní. Zvlášť nás teší skutočnosť, že napriek rozmanitej ponuke organizácii, ktoré môžu prijímať 2 % z odvodu daní, ste si vybrali nadáciu, ktorá sa stará o sociálno-spoločenské potreby vojakov a ich rodiny v ich rozličnom životnom postavení. Tohto roku nadácia prijala od Vás prostriedky v celkovej výške 16.533,27 €, čo je o viac ako štyrikrát viac než v roku, v ktorom sme začínali.
Finančné prostriedky sú vynakladané na ciele v súlade s podporným programom ”vzájomná pomoc”, ktorého cieľom je zhromažďovať Vaše dve percentá z daní ako aj dobrovoľné príspevky darcov na účte vojenskej podpornej nadácie v prospech útvarov, kde slúžite a pracujete a následne ich použiť na charitatívnu a verejno-prospešnú činnosť. Z týchto finančných prostriedkov sa vynasnažíme pomôcť aj čo najväčšiemu okruhu tých, ktorí to naozaj potrebujú.
Veľmi si ceníme Vašu ochotu napomôcť pri našej snahe o pozdvihnutie dobrého mena v očiach našej verejnosti tých príslušníkov ozbrojených síl, ktorí sa angažujú v sociálno-charitatívnej oblasti našej spoločnosti. Vo Vašom profesijnom pôsobení i osobnom živote Vám prajeme, aby Vám Pán Boh dal omnoho viac požehnania ako si žiadate a k tomu svoju stálu priazeň.
Ján Ondrejčin člen správnej rady VPN

plagat1