Opravárenský prápor si pripomenul 70. výročie svojho vzniku

15. november je natrvalo zapísaný, ako výnimočný deň pre Opravárenský prápor a všetkých jeho príslušníkov. Pred 70. rokmi vznikli v posádke Mladá (ČR) „divízne pojazdné tankové opravovne“ ako súčasť tankovej divízie. V roku 1968 boli už ako „1. prápor opráv techniky“ premiestnené na Slovensko do posádky Martin. Dňom 1.7.2014 sa Opravárenský prápor stal súčasťou vytvorenej Brigády bojového zabezpečenia Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky Opravárenský prápor v Martine si vzorne plnil a plní úlohy súvisiace zo zabezpečením opráv výzbroje a techniky v prospech Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Za kvalitné a zodpovedné plnenie úloh boli práporu udelené rôzne vyznamenania a ocenenia, avšak najväčším ocenením práporu v jeho histórii je zapožičanie bojovej zástavy v roku 2019 prezidentom SR za dlhodobé dosahovanie výborných výsledkov. V piatok 27. novembra 2020 si príslušníci Opravárenského práporu pripomenuli 70. výročie vzniku útvaru. Toto významné výročie nemohlo byť spojené s oficiálnou ceremóniou – slávnostným nástupom súčasných a bývalých príslušníkov útvaru a iných významných hostí či už z OS SR alebo predstaviteľov samosprávy a verejného života mesta Martin. Z dôvodu opatrení v súvislosti s pandémiou COVID 19 si prápor tento rok pripomenul toto významné výročie, len v mysliach a v slovách pripraveného príhovoru súčasného veliteľa práporu pplk. Ing. Rastislava BODIKA, ktorý bol zaslaný na mailové adresy príslušníkov Opravárenského práporu. Velenie práporu odovzdalo svojim príslušníkom pri tejto príležitosti pamätnú mincu, ktorú sa podarilo zadovážiť aj za pomoci Vojenskej podpornej nadácie.