Príhovor

Príhovor

Vojenská podporná nadácia oficiálne vznikla zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR dňa 30.12.2011 pod číslom konania 203/Na-2002/1018, ako jedna z mnohých nadácií v SR ale ako jediná pre komunitu vojakov a zamestnancov rezortu obrany. Ako dlhoročný profesionálny vojak som v OS SR vnímal absenciu takejto neziskovej organizácie, ktorá by dokázala systematicky pomáhať a podporovať vojakov, zamestnancov, vojenských dôchodcov či rodiny tejto komunity v ich prirodzených celkoch t.j. v útvaroch a zariadeniach OS SR. Mám vlastnú dobrú skúsenosť, že vojenský útvar môže byť „rodinou, ktorá ťahá za jeden koniec“, vie sa postarať o „svojich“ ale aj pomáhať v okolí a regióne tam, kde je to potrebné. Na tomto princípe bol založený náš pilotný podporný program „vzájomná pomoc“ pre útvary a zariadenia OS SR (o ktorom sa môžete dočítať viac na našej webovej stránke), od ktorého očakávame benefity najmä v rovine upevňovania vzťahov na pracoviskách a umožnenia svojpomocných riešení verejnoprospešných aktivít v prospech ľudí útvaru ale aj regiónu v ktorom je útvar dislokovaný. Na všetky aktivity sú potrebné zdroje financií, je treba ale povedať, že „nie sme nadáciou niekoho“ a „nemáme za sebou nikoho“ ktorého zdroje by mohli byť využité na podporu s následným očakávaním v duchu „niečo za niečo“. Určite nie. Filozofiou nadačného programu je využiť možnosti, ktoré nám ponúka štát v oblasti darcovstva – v súčasnosti platná asignácia 2% z daní a rozvoj individuálneho darcovstva v komunite vojakov („vojaci-vojakom“) v prospech vlastných ľudí, či na to odkázaných. Nadácia nemala ani nemá v pláne byť konkurenciou iným združeniam, klubom či iným spolkom zaoberajúcim sa v svojej činnosti vojakmi, vojenskými dôchodcami, veteránmi, vojenskou históriou atď., naopak, môžu mať z nej osoh všetci, pretože je založená aj pre nich na podporu ich činnosti všade tam, regionálne, kde náš program bude spustený. Som veľmi rád, že sa do neho zapája stále viac útvarov a zariadení, čo svedčí o kroku správnym smerom.

Ďakujem všetkým za dôveru.

Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z.