„Kytice vďaky“ v rukách príslušníkov ČS PSR

V utorok 27. marca navštívili štyria príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky Detské onkologické oddelenie na bratislavských Kramároch, aby v mene útvaru odovzdali výťažok z dobrovoľnej finančnej zbierky a tým nadviazali na šľachetnú tradícii útvaru.
V priebehu mesiacov december 2017 až marec 2018 sa zamestnancom a príslušníkom útvaru podarilo vyzbierať finančnú čiastku 370 Eur. Ďalších 340 Eur bolo použitých z nadačného fondu Vojenskej podpornej nadácie Ozbrojených síl SR, ktorého prispievateľmi sú príslušníci ČS PSR. Z celkovej sumy 710 Eur bola čiastka 400 Eur rovným dielom rozdelená a venovaná rodine Šarkóziovej a rodine Ščasnej. Obe rodiny sa z dôvodu dvadsaťštyrihodinovej starostlivosti o choré dcéry Lenku a Viktóriu dostali do nepriaznivej finančnej situácie. Za rodičov prevzala finančný dar riaditeľka neziskovej organizácie Deti s rakovinou pani Mgr. Katarína Kősegiová. Okrem priamej finančnej podpory dvoch rodín dostalo bratislavské detské onkologické oddelenie užitočné zdravotnícke a domáce potreby v celkovej hodnote 310 Eur, ktoré majú detským pacientom a ich rodičom uľahčiť a spríjemniť nevyhnutne potrebný čas spojený s pobytom a liečbou v nemocnici.
,,Milí vojaci, dovoľte mi, aby som sa Vám v mene obdarovaných rodičov, ako aj celého nášho oddelenia srdečne poďakovala za Vašu šľachetnosť, ktorú už niekoľko rokov preukazujete nielen dobrovoľnou finančnou zbierkou venovanou detským onkologickým pacientom a ich rodičom, ale predovšetkým neutíchajúcim a pretrvávajúcim záujmom o osudy chorých detí a ich rodín. Vašu pomoc si práve z tohto dôvodu nesmierne vážime“, zdôraznila vo svojom príhovore riaditeľka neziskovej organizácie pani Mgr. Katarína Kősegiová.
Po odovzdaní finančného a vecného daru nasledovalo stretnutie príslušníkov útvaru s detskými onkologickými pacientmi a ich rodičmi. Vojaci svojou prítomnosťou urobili deťom obrovskú radosť. Pre detských pacientov si pripravili ukážku výstroja, oboznámili ich s organizačnou štruktúrou a hlavnými úlohami útvaru.
Na záver návštevy pripravili malí pacienti milé prekvapenie v podobe symbolického obdarovania príslušníkov útvaru ručne vyrábanými ,,kyticami vďaky.

http://www.mil.sk/76249/?pg=1