Pomôžme desiatnikovi Ondrejovi Kováčovi

                                                                                                                                                                                 AKTUÁLNY STAV ZBIERKY K 16.7.2018 JE  9.431,- EUR.  ĎAKUJEME… 

Desiatnikovi Ondrejovi Kováčovi (36) v apríli 2018 diagnostikovali akútny mozgový infarkt a poruchu vedomia. Po liečení vo Fakultnej nemocnici Trnava a na Neurologickej klinike Fakultnej nemocnice Nitra bol 18. júna 2018 prepustený do domáceho liečenia. Dýcha sám a potravu, popri jej zavádzaní do žalúdka pomocou striekačky, začína prijímať aj po lyžičkách. Komunikuje očami, no zatiaľ nerozpráva. Je ležiaci pacient a potrebuje 24-hodinovú starostlivosť.
Desiatnik Ondrej Kováč je príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky od roku 2002. Postupne slúžil v zabezpečovacom prápore Správy zabezpečenia MO SR, zabezpečovacom prápore hospodárskej správy organizačného odboru MO SR,
Hospodárskej správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky Organizačného odboru Ministerstva obrany SR, Úrade logistiky a služieb Ministerstva obrany SR a na Veliteľstve posádky Bratislava.

Stará sa o neho jeho manželka Denisa, s ktorou majú 6-ročného syna a 10-ročnú dcéru. Včasnou fyzioterapiou a logopedickými cvičeniami je veľká šanca, že bude opäť sebestačný.
Profesionalita lekárov desiatnikovi Ondrejovi Kováčovi jednoznačne zachránila život. Pani Denisa chce pre neho zabezpečiť aj tú najlepšiu následnú zdravotnícku starostlivosť – s nádejou návratu do normálneho života. Nie všetko však prepláca poisťovňa. Jeho umiestnenie v špičkovom súkromnom rehabilitačnom zariadení je pritom nad jej možnosti. Na počiatočnú neurorehabilitačnú liečbu s predpokladom jeho prijatia v mesiaci október 2018 je potrebné uhradiť sumu 6199,80 eur. Aj preto sa obrátila so žiadosťou o pomoc na Vojenskú podpornú nadáciu, veliteľa Veliteľstva posádky Bratislava – a na nás všetkých kolegov v rezorte obrany.
Prosíme preto, ak môžete, pomôžte desiatnikovi Ondrejovi Kováčovi. Účet určený na zbierku: SK91 7500 0000 0040 2351 3691, variabilný symbol 9999.
O stave vyzbieraných finančných prostriedkov Vás budeme priebežne informovať. Ku dňu 11. júla 2018 je to 850,- eur – časť 2% z daní, ktoré príslušníci Čestnej stráže OS SR poukázali Vojenskej podpornej nadácii na aktivity programu vojaci-vojakom a ktoré sa rozhodli venovať na pomoc desiatnikovi Ondrejovi Kováčovi.

 

Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z.                                                                      plukovník Ing. Slavomír Milde
správca Vojenskej podpornej nadácie                                                   veliteľ Veliteľstva posádky Bratislava