Humanitárna pomoc

Často sa dopúšťa neprávosti aj ten, kto nič nerobí. Kto sa nepostaví do cesty neprávosti ak môže – ten ju podporuje.

Marcus Aurelius

Na tejto stránke chcem zhrnúť zopár rokov práce na poli ”solidarity s ľuďmi v núdzi”. Chcem sa poďakovať všetkým húževnatým ľudom najmä slovenským vojakom pôsobiacim v operáciách medzinárodného krízového manažmentu v Afganistane, Kosove, Bosne a Hercegovine ale aj ostatným, ktorých spomínam v tomto prehľade poskytnutej pomoci, že svojou troškou prispeli k zlepšeniu životných podmienok tých najchudobnejších.

Ing. Milan Gajdoš
organizátor a koordinátor humanitárnej pomoci
v miestach pôsobenia OS SR

2013 – 2014

AFGANISTAN 6 – humanitárna pomoc v provincii Uruzgán v hodnote cca 22 tis. eur

Realizácia – príprava od októbra 2013, poskytnutá materiálna pomoc – 500 ks lekárničiek zo združených prostriedkov MZVa EZ, Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR a Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, spacáky, poľné fľaše, jedacie nádobie trojdielne zo zásob MV SR. Letecký transport s humanitárnym materiálom Bratislava – Kandahár 9.12.2013, dočasné uskladnenie LZ Kandahár, distribúcia cieľovým skupinám 20.1.2014 – 2.2.2014.

Darca materiálnej pomoci – MZVaEZ, MV SR, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

Výkonný prvok distribúcie – Starší duchovný NSE Kandahár por. Marek Brody, príslušníci OS SR

Spolupráca a súčinnosť – ÚstrEPS, Ozbrojené sily SR, MV SR, MZVaEZ, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

Cieľová skupina – Afganskí vodiči vozidiel zásobujúcich LZ v Kandaháre. Pri vstupnej kontrole vozidiel, ktoré prichádzajú do priestoru LZ Kandahár, v mieste, ktoré zabezpečujú vojaci OS SR – distribúcia vodičom 1 ks lekárnička, 1 ks spací vak, 1 ks jedacie nádobie trojdielne.

 

2013

BOSNA A HERCEGOVINA – oficiálna humanitárna pomoc SR v hodnote cca 64 tis. eur

Realizácia – príprava od augusta 2013 (19.8.2023 koordinačná porada na MV SR), poskytnutá materiálna pomoc –spacie vaky, obuv, oblečenie, elektrocentrály zo zásob MV SR. Materiál presunutý na základňu Nemšová dňa 12.9.2013. Transport Nemšová – Sarajevo dňa 16.9.2013 v réžii MO SR, distribúcia cieľovej skupine 18.9.2013.

Darca materiálnej pomoci – Ministerstvo vnútra SR

Výkonný prvok distribúcie – príslušníci LOT B FOCA (npor. Ťažký, npor. Trsťan,

rtn. Kočtúch) a NSE (npor. Mikloško a rtm. Kováčik) SLOVCON ALTHEA. Odovzdanie pomoci 18.9.2013 o 09,00 v Camp BUTMIR SARAJEVO, za účasti zástupcu ambasádora p. Boreckého, vojenského pridelenca plk. Valoviča, zástupcov SLOVCON ALTHEA.

Spolupráca a súčinnosť – v etape prípravy za OS SR – SLOVCON ALTHEA (pplk. Radoslav Mašlanka), VSVaP (kpt. Miroslav Štefánik), CVD Bratislava (kpt. Štefan Hojo), CRO GŠ OS SR (prap. Tibor Klieštik), VÚ Nemšová, za MV SR Sekcia krízového riadenia, oddelenie humanitárnej pomoci (Ing. Zoltán Jasovský).

Cieľová skupina – Červený kríž vo FOČI a ČAJNICE (pomoc prevzali p. Snežana KOVAČ a p. Milojka SRENDIC) na pomoc ľuďom v ťažkých existenčných podmienkach, najmä v zložitom a vzdialenom teréne a na poskytnutie pomoci počas kalamít. Časť humanitárneho materiálu vyčlenených pre ČK v KALINOVIKU.

 

2012

Vytvorenie mechanizmu v rezorte Ministerstva obrany pre možnosť realizácie oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) v miestach pôsobenia OS SR s dôrazom na prioritné krajiny v súlade s Národným programom oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

– prepojenie vojenskej prítomnosti s civilnou angažovanosťou v ODA v krajinách pôsobenia príslušníkov OS SR (ISAF, ALTHEA, Gruzínsko …)

– v súlade s legislatívou OECD konkrétne DCD/DAC(2010)40/REV1,

doplnenie účastníka medzirezortného programu 05T Oficiálna rozvojová pomoc v gescii MZV o Ministerstvo obrany s alokáciou (naprogramovaním) finančných prostriedkov v systéme obranného plánovania 2014 – 2016 (4, 6 a 10 tis. eur) na projekty ODA, ktoré budú realizované v spolupráci s príslušníkmi OS SR v krajinách MKM.

 

2011-2012

AFGANISTAN 5 – humanitárna pomoc v provincii Uruzgán v hodnote cca 30 tis. eur

Realizácia – príprava od mája 2011, poskytnutá materiálna pomoc – spacáky z prebytočných zásob MO SR darované Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku v roku 2010. Transport Bratislava – Kandahár 19.07.2011, transport z Kandaháru do Tarin Kowtu a uskladnenie materiálu v PRT Uruzgan bolo ukončené 15.08.2011, distribúcia cieľovej skupine 1. etapa 28. – 29.12.2011, 2 etapa X-XI/2012

Darca materiálnej pomoci – Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku.

Výkonný prvok distribúcie – Príslušník CIMIC PRT Uruzgan npor. Ing. Tomáš ZUBAJ 2011, kpt. Ing. Braňo KRAJČÍK 2012.

Spolupráca a súčinnosť – Ozbrojené sily SR, PRT Uruzgán, US AID Stephen Overman, vládny predstaviteľ pre Nomádov, v etape prípravy distribúcie príslušník CIMIC PRT Uruzgan kpt. Ing. Marcel TROJAN 2011, kpt. Ing. Oliver MURÁNI 2012.

Cieľová skupina – Nomádi žijúci na severe provincie v oblasti Shahide-Hasas, Khas Uruzgan, Gizáb a okolí Tarin Kowt. podľa potrieb a priorít vládneho predstaviteľa pre Nomádov a vyhodnotenia PRT.

 

2010

AFGANISTAN 3 – humanitárna pomoc v provincii Uruzgán v hodnote cca 61 tis. eur

Realizácia – organizačná príprava od januára 2009, poskytnutá materiálna pomoc košele, svetre, zimné oblečenie, spacie vaky z prebytočných zásob MO SR darované Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku v máji 2009, transport 42 ks paliet s humanitárnym materiálom Bratislava – Kandahár 2.8.2010, transport Kandahár – Tarin Kowt, Deh Rawood, Khas Uruzgan, Chora, Gizab a distribúcia ukončená 17.11.2010.

Darca materiálnej pomoci – Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku.

Výkonný prvok distribúcie – Príslušník CIMIC PRT TK mjr. Mgr. Pavol ŠTEPO, US Civil Affairs Team, predstaviteľ US AID provincie Uruzgán Jason P. Katz.

Spolupráca a súčinnosť – Ozbrojené sily SR, US AID, US Civil Affairs Team,

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, v etape prípravy distribúcie príslušník holandského CIMIC PRT Tarin Kowt kpt. Ing. Michal KOŠINA, najvyšší predstavitelia miestnej samosprávy v miestach distribúcie.

Cieľová skupina – Zraniteľná populácia žijúca v oblasti provincie podľa potrieb a priorít najvyšších predstaviteľov miestnej samosprávy (projekt „ willage security“).

AFGANISTAN 4 – humanitárna pomoc v provincii Uruzgán a Day Kundi v hodnote cca 83 tis. eur

Realizácia – príprava od júla 2010, materiál Ministerstva vnútra SR v rámci oficiálnej humanitárnej pomoci SR pre Afganistan (tričká, košele, svetre, vlnené prikrývky, termosy a nádrže na vodu), transport Bratislava – Kandahár 26.11.2010, transport kombinovaným spôsobom z Kandaháru do Tarin Kowtu bol ukončený 16.12.2010, distribúcia cieľovým skupinám 20.12.2010 – 7.3.2011.

Darca materiálnej pomoci – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Výkonný prvok distribúcie – Príslušník CIMIC PRT TK mjr. Mgr. Pavol ŠTEPO, US Civil Affairs Team, US AID, PRT TK.

Spolupráca a súčinnosť – Ozbrojené sily SR, PRT Tarin Kowt, US AID, US Civil Affairs Team, Oddelenie humanitárnych činností Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, najvyšší predstavitelia miestnej samosprávy v miestach distribúcie.

Cieľová skupina – Chudobní obyvatelia okresu Chora zhromaždení v utečeneckom tábore v blízkosti Ali Sherza´i, Nomádi a vdovy po obetiach Talibanu z oblastí Tangi Valey a západného brehu rieky Helmand, v okrese Tarin Kowt dlhodobo pod hranicou biedy žijúce obyvateľstvo v obci Nayak, ženská nemocnica Tarin Kowt, zraniteľná populácia okresu Chora v oblasti Kalach – podľa potrieb a priorít najvyšších predstaviteľov miestnej samosprávy

2009

AFGANISTAN 2 – humanitárna pomoc v provincii Uruzgán v hodnote cca 161 tis. eur

Realizácia – organizačná príprava od januára 2009, poskytnutá materiálna pomoc košele, svetre, zimné oblečenie, spacie vaky z prebytočných zásob MO SR darované Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku v máji 2009 súčasťou humanitárnej pomoci bol materiál poskytnutý z MV SR (vlnené prikrývky, stany) v rámci oficiálnej pomoci SR do Afganistanu, letecký transport 74 ks paliet s humanitárnym materiálom Bratislava – Kandahár 14.9.2009, letecký transport Kandahár – Deh Rawood, Khas Uruzgan, Chahar Chineh a distribúcia ukončená 13. 11. 2009.

Darca materiálnej pomoci – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku.

Výkonný prvok distribúcie – predstaviteľ US AID provincie Uruzgán Jason P. Katz.

Spolupráca a súčinnosť – Ozbrojené sily SR, US AID, US Civil Affairs Team 122,

Oddelenie humanitárnych činností Ministerstva vnútra SR, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku , Ministerstvo zahraničných vecí SR, v etape prípravy distribúcie príslušník holandského CIMIC PRT Tarin Kowt mjr. Ing. Miloš MARCINČÁK, kpt. Ing. Csaba LUKACS v etape distribúcie kpt. Ing. Milan ŽILINČÁR, predstaviteľ US State Department Representative PRT TK Russell COMCEAU, najvyšší predstavitelia miestnej samosprávy v miestach distribúcie.

Cieľová skupina – Nomádi žijúci v oblasti provincie Uruzgan, časť materiálu podľa potrieb a priorít najvyšších predstaviteľov miestnej samosprávy bola rozdistribuovaná obyvateľom v okresoch Deh Rawood, Khas Uruzgan, Chahar Chineh.

 

KOSOVO – materiálna pomoc v lokalite Obilič

Realizácia – organizačná príprava od mája 2009, poskytnutá materiálna pomoc 100 ks školských lavíc a 45 sklápacích stoličiek ktoré boli darované pre tento účel v septembri 2009, transport Bratislava – Šajkovac a distribúcia, osadenie lavíc 8.-17.2.2010.

Darca materiálnej pomoci – ROBUS s.r.o

Výkonný prvok distribúcie – npor. Peter Bariak príslušník CIMIC na veliteľstve MNBG-C v Lipjan.

Spolupráca a súčinnosť – Ozbrojené sily SR, 15. SLOVCON KFOR, Riaditeľka pre školstvo lokality Obilič, fínske CIMIC MNBG-C.

Cieľová skupina – multietnické školy v dedine Kozarica a Crkevna Vodica (školské lavice 100 ks, sklápacie stoličky 45).

 

2008

AFGANISTAN 1 – humanitárna pomoc v provincii Baghlan v hodnote cca 3,1 mi. Sk

Realizácia – organizačná príprava od mája 2008, poskytnutá materiálna pomoc košele, tielka spodky, svetre, tepláky z prebytočných zásob MO SR darované Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku v máji 2009 letecký transport 39 ks paliet s humanitárnym materiálom Bratislava – Kandahár 1.12.2008, pozemná preprava do cieľa určenia Kandahár – Pol-E Khomri 13.-23.12.2008, distribúcia cieľovým skupinám 24.12.2008- 7.2.2009.

Darca materiálnej pomoci – Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku.

Výkonný prvok distribúcie – Provinčný rekonštrukčný tím (PRT) Pol-E Khomri provincie Baghlan, oddelenie civilno vojenskej spolupráce (CIMIC) npor. Ing. Stanislav SIKEL.

Spolupráca a súčinnosť – Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Ozbrojené sily SR, maďarský PRT pôsobiaci v Pol-E Khomri, miestne organizácie pôsobiace v oblasti provincie Baghlan AWEN, UNAMA, Norweign Refugee Council a miestne vládne organizácie.

Cieľová skupina – najchudobnejšia časť populácie obyvateľstva provincie Baghlan – okres BANU 200 rodín, tábor navrátilcov v PEK, Khoja Alwan 200 rodín, Nahrin 100 rodín, oblasť Dande Gori, PEK 120 rodín, Tala-wa Barfak a Dushi 100 rodín, Tala-wa Barfak 150 rodín.

 

2006 – 2007

Potravinová pomoc chudobným a marginalizovaným skupinám obyvateľstva na Slovensku v hodnote cca 10,3 mil. Sk, pomoc organizovaná v spolupráci s Evanjelickou diakoniou na Slovensku a Ozbrojenými silami SR. Na distribúcii do cieľových skupín v rámci celého Slovenska však spolupracovalo cca 40 civilných organizácií (Katolícka charita, zbory bratskej cirkvi na Slovensku, diakónia starokatolíckej cirkvi, Inštitút Krista – veľkňaza Žakovce, obč. zdr. Ježiš pre každého, Betánia, Otcovo srdce, Cesta nádeje, Nová nádej, spolok evanjelickej mládeže a ďalší).