Vojenský Mikuláš

Nevedeli sme sa ho dočkať. Či už to bol Mikuláš alebo Dedo Mráz, vždy mal pre nás niečo pripravené. On najlepšie vedel, kto počas roka poslúchal a podľa toho ho aj odmenil. Na starého muža s bradou, ktorému nechýbali verní pomocníci anjel a čert sa tešili všetky deti. Aby mikulášska nádielka naozaj stála za to, museli sme si najprv poriadne vyčistiť čižmičky a celý rok poslúchať, inak sme si v okne našli len zemiak alebo uhlie.
Aj my vojaci sme sa vo včerajších podvečerných hodinách, 4. decembra, rozhodli pre naše deťúrence pripraviť stretnutie s Mikulášom a jeho kamarátmi – anjelom a čertom v priestoroch posádkového klubu topoľčianskej 1. mechanizovanej brigády.
Keď naši najmenší vstúpili do klubu, zostali prekvapení. Stromček v rohu miestnosti nebol vianočný. Chýbali na ňom totiž vianočné ozdoby! A čo ak teraz Mikuláš nepríde, preblyslo nejednému mysľou. Ihneď sa preto pustili do práce a začali vyrábať vianočné ozdoby. A to nie hocijaké, ale sladké – perníkové! Práca im išla skutočne od ruky. Znenazdajky sa tu zjavil čert. Od ľaku niektorým takmer vypadli ozdôbky z ruky. Tí menší bežali za mamou a tlačili sa im na kolená. Len-len, že sa im od strachu neskotúľala po líčku slzička. V tej chvíli by odtiaľ najradšej bežali domov, ale túžba stretnúť sa s Mikulášom a dostať nejakú sladkosť zvíťazila.
Čert natrel sadzou každého, kto počas roka neposlúchal. Že každé dieťa malo na líci čierny fľak, čo i len malý, netreba asi spomínať. Napriek dobiedzaniu a pokúšaniu čerta, malí neposlušníci pracovali naozaj usilovne. Na stromčeku postupne viseli vyzdobené medovníčky. Stromček bol pripravený a deti s napätím čakali, či teraz je tá správna chvíľa. A veru bola! Po rozsvietení stromčeka, pod ktorým bolo pripravených takmer päťdesiat sladkých balíčkov, spoza dverí zaznelo: “Ho, ho, ho!” Takže predsa prišiel. Deťom sa zablysli v očiach iskričky šťastia. Na hlave mal veľkú čiapku s krížom v strede. Tvár lemovali biele fúzy a dlhá brada. Oblečený bol vo veľkom červenom plášti a v ruke držal zahnutú palicu.
Jeho privítanie sprevádzal aj kultúrny program pre najmenších a samozrejme rozdávanie darčekov pre tých, ktorí namaľovali obrázky, vyzdobili medovníčky, pripravili si básničku, pesničku, či iné krátke vystúpenie. Tí nebojácnejší si s čertom aj zatancovali počas diskotéky, ktorá naplnila scenár najobľúbenejšieho večera všetkých detí.
Pripraviť stretnutie s rozprávkovým Mikulášom pre päťdesiat ratolestí sa podarilo aj za spolupráce vojenskej nadácie kúpou, pre deti snáď v tej chvíli toho najcennejšieho, balíčkov plných sladkostí, pomôcok potrebných k súťaži o najsladšiu dekoráciu medovníčkov a namaľovaniu najkrajšieho vianočného želania, ako aj výzdoby vojenského posádkového klubu.
Všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o priebeh Mikulášskej slávnosti, či už prípravou, alebo svojou osobnou účasťou, patrí úprimné poďakovanie s nádejou, že sa táto milá aktivita podarí úspešne zorganizovať i v nasledujúcom roku.

50017_obr 50018_obr1 50018_obr3 50019_obr1 50019_obr4 50020_obr3