Vojenská podporná nadácia súčasťou športového dňa veliteľa Zmiešaného krídla Sliač

Dňa 22. mája 2015 sa v priestoroch Leteckej základne generálmajora Otta Smika Sliač aj za pomoci vojenskej podpornej nadácie uskutočnil športový deň veliteľa zmiešaného krídla.

Slávnostného otvorenia športového dňa sa ujal veliteľ zmiešaného krídla plukovník gšt. Vladimír Lisý, ktorý zaželal všetkým súťažiacim veľa úspechov. Veliteľ vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol dôležitosť vojenskej podpornej nadácie a jej podporného programu „vzájomná pomoc“. V rámci tohto programu sa realizoval nákup nových športových potrieb pre príslušníkov základne a občerstvenie účastníkov športového dňa, ktoré za vojenskú podpornú nadáciu odovzdal štábny nadrotmajster Michal Cződör.

Súťažilo sa v dvoch disciplínach – vo futbale a v plážovom volejbale, ale nechýbali ani ďalšie športové disciplíny ako nohejbal, stolný tenis a bedminton. Vo futbale vyhralo mužstvo technickej letky opráv a predpísaných prác a v plážovom volejbale obsadilo prvé miesto družstvo z práporu podpory.
Športový deň za pomoci vojenskej podpornej nadácie sa podľa slov účastníkov vydaril a prispel k súdržnosti kolektívu príslušníkov základne.

53498_obr1 53499_obr2 53499_obr4 53500_obr1 53500_obr3 53501_obr1 53501_obr2 53501_obr3