Vojenská kvapka krvi

Vojenská kvapka krvi
Dňa 22.02.2017 pod vedením Vedúceho staršieho zdravotníka nadrotmajstra Bc. Igora ČAČKA sa v priestoroch Obväziska Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach uskutočnila humanitárna akcia „Vojenská Kvapka krvi“.
Táto akcia už má v rámci oddielu pevnú tradíciu a vďaka výbornej spolupráci so Slovenským červeným krížom Michalovce ktorý zastupovala pani riaditeľka Mgr. Mária PAVLUVČÍKOVÁ a kolektívu Hematologicko- transfúzného oddelenia Michalovskej nemocnice pod vedením MUDr. Margity Linkovej vzácnu tekutinu života – krv darovalo 20 PrV.
Darcom krvi za ich humánny čin a celému zúčastnenému personálu sa osobne poďakoval aj Zástupca veliteľa útvaru major Ing. Stanislav ŠRAGA a Náčelník štábu major Ing. Roman BOBAĽ.
Poďakovanie patrí v plnej miere Vojenskej podpornej nadácii, ktorá tento humanitárny čin finančne podporila.