Projekt VPN v Seredi úspešne pokračuje

Aj v tomto roku sa príslušníci ženijného práporu zapojili do projektu Vojenskej podpornej nadácie. Vďaka našim vojakom, ktorí poukázali dve percentá zaplatenej dane nadácii, bolo možné prispieť k splneniu základného cieľa nadácie.

V Seredi sme našu spoluprácu nasmerovali na skvalitnenie voľnočasových možností pre vojakov, ktorí trávia mimopracovný čas na ubytovni. Získané prostriedky sme použili na nákup cvičebného náradia do posilňovne, ktorá je využívaná aj vo voľnom čase. Tú sme vylepšili kvalitným prestaviteľným stojanom na cvičenie a stojanom na kotúče k veľkej činke. Kolektív inštruktorov boja z blízka dostal k svojej práci nové rukavice, tlapy a  imitácie ručnej zbrane.

Do aktivity sme úspešne zapojili aj príslušníkov ženijnej roty v Michalovciach. Výsledkom je zakúpenie športového náčinia na športovanie aj pre našich ženistov na východe Slovenska.

Dúfame, že účelné venovanie 2% z daní našich vojakov Vojenskej podpornej nadácii presvedčí aj ďalších našich kolegov, že možnosti a výhody, ktoré tento projekt poskytuje, slúžia k spokojnosti všetkých príslušníkov práporu a oplatí sa v nej pokračovať aj v ďalších rokoch.

http://www.1mb.mil.sk/65340/?pg=1

.65338_obr 65339_obr1 65339_obr2 65339_obr3 65339_obr4