Prejav spolupatričnosti kolegov

V utorok 4. februára 2020 v poobedňajších hodinách prijal veliteľ  11. mechanizovaného práporu v Martine podplukovník Ing. Rudolf Ďurník v priestoroch veliteľstva a štábu pani Mgr. Evu Palovčíkovú Záthureckú, vdovu po zosnulom príslušníkovi 11. mechanizovaného práporu Martin rtn. Stanislavovi Palovčíkovi, ktorý náhle zomrel 27. novembra 2019. V rámci tohto stretnutia jej odovzdal symbolický certifikát na sumu 1200 eur ako prejav spolupatričnosti kolegov a príslušníkov OS SR. Do zbierky pre rodinu zosnulého rtn. Stanislava Palovčíka, ktorú zorganizovala Vojenská podporná nadácia, sa zapojili nielen príslušníci 11.mpr Martin, ale aj ďalší príslušníci OS SR, za čo im patrí veľké poďakovanie.

„Viem že tieto peniaze a ani peniaze čo boli odovzdané z dobrovoľných zbierok príslušníkov 11. mechanizovaného práporu Vám nevrátia Stana, ale verím že Vám aspoň čiastočne pomôžu vo vašej ťažkej životnej situácií“ povedal podplukovník Ďurník.

Rotný Stanislav Palovčík patril medzi vojakov s vyše dvadsať ročnou vojenskou službou v Martine. Práve s týmto mestom boli späté najkrajšie roky jeho života. Svoju vojenskú kariéru začal 1. 1. 1999 na funkcii vodič BVP, následne prešiel mnohými funkciami až na pozíciu veliteľ družstva 11. mpr v hodnosti rotný. Na tejto funkcii zotrval do posledného dňa svojho života. Neslúžil pritom iba v Martine, pretože až osemkrát bol vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.

„Stano bol vojak telom i duchom. Odkedy sme sa spoznali som vnímala, že v jeho hrudi bije srdce bojovníka. Občas „bojoval“ i so mnou a občas zvykol tento boj aj vyhrať. Stano bojoval i s chorobou. A hoci bola choroba mocnejšia a porazila ho, nevyhrala. Prečo? Pretože Stano žil život intenzívne. Mal veľa kamarátov, kolegov, známych, ktorým síce chýba, ale zanechal v nich veľa spomienok i zážitkov, na ktoré sa nezabúda. A hoci tu už nie je vo fyzickom tele, žije naďalej v srdciach všetkých, ktorí mali tú možnosť spoznať ho a niečo s ním prežiť. A Vám všetkým by som chcela v mene svojom, v mene Stanovom a v mene nášho syna Miška veľmi pekne poďakovať za podporu, pomoc a spolupatričnosť. Verím, že tak ako Stano obohatil Vaše životy aj vy ste obohatili ten jeho. Ďakujem“.

                                                           Eva Palovčíková

Česť pamiatke rotného Stanislava Palovčíka a všetkým darcom ešte raz veľké ĎAKUJEME.