Poďakovanie za neľahostajnosť voči Ukrajincom

V utorok 31. marca farár gréckokatolíckeho kostola sv. Rozálie v Bratislave-Lamači otec Igor odovzdal oficiálne poďakovanie Ing. Milanovi Gajdošovi, podplukovníkovi v. z., správcovi Vojenskej podpornej nadácie a zároveň riaditeľovi správy Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR. Poďakovanie mu zaslal pomocný biskup Stryjskej gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine Bohdan Manyšin, ktorým mu ďakuje za pomoc ľuďom Ukrajincom strádajúcim vojnou.
V poďakovaní sa o. i. uvádza: „Vyjadrujeme úprimnú vďaku za Vašu neľahostajnosť k osudu našich ľudí. V tejto ťažkej dobe pre našu krajinu, podľa príkazu svojho srdca, prejavili ste solidaritu aj s obrancami našej vlasti. V tejto neopodstatnenej vojne s Ruskom sme vďační celému civilizovanému svetu za podporu a ďakujeme za priamu pomoc a neľahostajnosť. Zo srdca Vám udeľujem Biskupské požehnanie a prosím Boha o štedré milosti a milosť pre Vás a Vašu rodinu na mnohé a mnohé roky,“
Vďaka iniciatíve uvedenej nadácie a ústredia sa obe organizácie už na prelome februára a marca zapojili do organizácie oficiálnej humanitárnej pomoci SR pre obyvateľov Ukrajiny. Každý druhý deň bol prostredníctvom ministerstva vnútra vysielaný kamión na Ukrajinu, pričom hneď v prvých dňoch dokázali z Ústredia EPS pomôcť napríklad tisíckami kusov lekárničiek, hygienických balíčkov či termoprádla. Milan Gajdoš sa podieľal sa aj na príprave charitatívneho koncertu „Očami srdca“ na podporu detí trpiacich vojnou na Ukrajine, ktorý 21. apríla v Slovenskom rozhlase zorganizovalo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR pod vedením generálneho duchovného plukovníka Viktora Saba. Z výťažku takmer 16-tisíc eur, pričom dvoma tretinami prispela Vojenská podporná nadácia, bude od júna v troch 12-dňových turnusoch vždy pre15 detí zorganizovaný terapeutický tábor pre deti z vojnou zničených miest Buča a Hostomeľ v Kyjevskej oblasti. Tábor spoluorganizovaný nadáciou by mal prispieť k ich pozitívnej adaptácii, zotaveniu, ako aj celkovému zlepšenie zdravia.
Na slávnosti boli prítomný aj riaditeľ kancelárie ústredia kapitán Dávid Vargaeštok, člen Správnej rady nadácie Pavol Vitko a Oleg Velychko s Ruslanom Stanom, Ukrajinci žijúci na Slovensku, ktorí sú dvaja z ťažiskových dobrovoľných organizátorov humanitárnej pomoci pre svojich rodákov v našej krajine. Počas slávnosti boli pre potreby ukrajinskej grekokatolickej cirkvi odovzdané Biblie v ukrajinskom jazyku, vydané pútavou formou ako komix, určené najmä pre mládež.   https://www.ustreps.sk/podakovanie-za-nelahostajnost-voci-ukrajincom/

Text a foto: Pavol Vitko