Odovzdanie finančného daru pre CDaR Pezinok

Dňa 12. januára 2023 bol deň, kedy v Centre pre deti a rodiny bol naozaj dôvod na úsmev a nefalšovanú detskú radosť. Vojenská podporná nadácia zorganizovala zbierku pre všetky Centrá pre deti a rodiny, ktoré pôsobia v rámci projektu „Nájdi si svoj domov“. Veliteľ 46. krídla Kuchyňa (46. k KU) plukovník Peter Prokop, veliaci poddôstojník nadrotmajster Jozef Bajus a koordinátor za 46. k KU čatár Pavol Bujala, odovzdali riaditeľke centra Beáte Molnárovej šek z finančnej zbierky spolu s darčekovými balíčkami pre deti. Riaditeľka následne vysvetlila fungovanie centra a zoznámila veliteľa aj s jeho širším vedením. Nakoniec riaditeľka centra poďakovala všetkým za príjemné stretnutie s prianím všetkého dobrého do nového roka. https://ossr.sk/102699/?pg=1