Mikuláš v trebišovských kasárňach

Ani tento rok neobišiel svätý Mikuláš deti profesionálnych vojakov a zamestnancov trebišovských práporov a presne v deň svojho sviatku zavítal spolu so svojimi pomocníkmi do klubu 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov (21. zmpr). Všetky deti sa svätého Mikuláša nevedeli dočkať, no najprv si s radosťou pozreli krátku scénku v podaní študentov Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta z Trebišova. Deti si potom spolu zaspievali aj pesničku, ktorou privolali svätého Mikuláša. Tí odvážnejší mu potom zarecitovali naučenú básničku, za čo od neho dostali sladkú odmenu. Sladká odmena sa ušla aj ostatným možno trocha menej odvážnym deťom.

„Som veľmi rád, že sa nám aj tento rok podarilo zorganizovať príchod svätého Mikuláša do tunajších kasární. Stáva sa z toho pekná tradícia. Najkrajšie na tom všetkom sú usmiate deti, ktoré sa tešia nielen na darčeky, ale aj na program, ktorý im k tomu pripravíme. Veľká vďaka patrí Vojenskej podpornej nadácii, vďaka ktorej sme mohli pomôcť svätému Mikulášovi pri zabezpečení mikulášskych balíčkov. Vďaka a uznanie však patrí aj príslušníkom velenia a štábu 21. zmpr, ktorý sa poskladali na mikulášske balíčky pre jedenásť detí z Krízového centra v Trebišove, ktoré sa tiež zúčastnili na tejto milej akcii. Aj tento rok sme ich pozvali k nám do kasární a aspoň trochou im pomohli prekonať ťažké obdobie, ktoré spolu so svojimi rodičmi prežívajú“, uviedol po odchode svätého Mikuláša veliteľ 21. zmpr podplukovník Róbert Funtaľ.

http://www.21zmpr.mil.sk/66582/?pg=1

66582_obr 66584_obr1 66584_obr2 66584_obr3 66584_obr4 66585_obr1 66585_obr2 66626_obr1 66626_obr2 66626_obr3 66626_obr4 66627_obr1 66627_obr2 66627_obr3