Mikuláš rozdával balíčky na levickom prápore

Mikuláš nevynechal ani tento rok návštevu 13. mechanizovaného práporu. Tradične prišiel so svojimi pomocníkmi, čertom a anjelom, potešiť 5. decembra deti príslušníkov práporu balíčkami plnými sladkostí.

Úvodné slová podujatia patrili veliteľovi práporu podplukovníkovi Nikola Vicenovi, ktorý privítal na pôde práporu malých nedočkavých návštevníkov s rodičmi. Program podujatia následne pokračoval v duchu kreatívnej tvorby vianočných dekorácií s vianočnou atmosférou, ktorú dotvárali vianočné koledy. Deti mali možnosť spolu s rodičmi tvoriť vianočné ozdoby a na záver vyzdobiť spolu s profesionálnymi vojačkami, ktoré im asistovali pri práci, vianočný stromček. Po dozdobení stromčeka zavítal medzi deti Mikuláš, aby deťom rozdal sladkú odmenu.

Aj tento rok sa nám podarilo vďaka možnostiam spolupráce s Vojenskou podpornou nadáciou vyzbierať 2% z daní a prispieť časťou sumy na zabezpečenie mikulášskych balíčkov pre deti a vyčariť im na tvári úsmev.

http://www.13mpr.mil.sk/66508/?pg=1

66512_obr2 66512_obr1 66510_obr4 66510_obr3 66510_obr2 66510_obr1 66509_obr4 66508_obr 66509_obr1 66509_obr2 66509_obr3