MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN V 13. MECHANIZOVANOM PRÁPORE

Slová vďaky a krásne kvety, ako prejav úcty, patrili dňa 8. marca pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vojačkám, zamestnankyniam, ako aj zamestnankyniam pracoviska SPO 13. mechanizovaného práporu v Leviciach. Veliteľ levického práporu podplukovník Miroslav Osif spolu z veliacim poddôstojníkom nadrotmajstrom Zoltánom Vargom sa pri tejto milej príležitosti stretol s príslušníčkami práporu. Veliteľ práporu vo svojom vystúpení v mene mužského pokolenia ženám úprimne poďakoval za snahu a odvedenú prácu pre 13. mechanizovaný prápor a okrem ďakovných slov každej dáme venoval krásnu ružu. Príslušníčkam práporu poprial pevné zdravie a veľa úspechov doma aj v práci. Po slovách vďaky nasledovalo odovzdanie malej pozornosti a slávnostný obed, ktoré boli financované z príspevku Vojenskej podpornej nadácie. https://www.mil.sk/108710/?pg=1