Medzinárodné strelecké preteky

Vojenská podporná nadácia už štvrtý raz podporila medzinárodné strelecké preteky v Kežmarku, ktoré pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania, 20.výročia vzniku Klubu vojakov Kežmarok a 26.výročia vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky dňa 20. septembra 2019 zorganizoval Zväz vojakov SR, klub vojakov Kežmarok.

XVIII. ročník pretekov v streľbe z ručných zbraní sa konal v Kežmarku na krytej strelnici Majer pod lesom Ľubica. Zároveň to  bol  VII. ročník súťaže o Putovný pohár prednostu Okresného úradu Kežmarok. Na pretekoch sa zúčastnilo 25 trojčlenných družstiev. Z nich 13 reprezentovalo kluby Zväzu vojakov. Ďalšie družstvá boli zložené z príslušníkov policajného zboru, zástupcov mesta a okresu Kežmarok, ako aj ďalších hostí. Štyri tímy pricestovali z Poľska. Najlepšie výsledky v medzinárodnej súťaži v družstiev  dosiahol Klub Rezerwistov Bochňa – Poľsko (počet bodov 285), zo slovenských tímov boli najlepší Kežmarčania (283) pred Martinčanmi (282) a Košičanmi (280). Z mužov strieľal najlepšie mjr. v. v. Verešpej tiež z Kežmarku (pištoľ 9 mm + samopal vz. 58 – 97 bodov) a zo žien Jadviga Matysiková z poľského LOK Mechov (99 bodov). Obohatením programu bola ukážka ručných  zbraní Československej ľudovej armády zo zbierky p. Kotoru a nechýbalo ani občerstvenie v podobe dobrého guľášu z diviny.

pplk. v.v. Ing. Ivan Lučanský, tajomník KV Kežmarok