Majstrovstvá OS SR v letnom biatlone

Dňa 10.6.2016 sa v priestore vojenského výcvikového priestoru Kamenica nad Cirochou uskutočnil už druhý ročník Majstrovstiev Ozbrojených síl Slovenskej republiky v letnom biatlone. Aj vďaka podpore neziskovej organizácie Vojenská podporná nadácia mohol 21. zmiešaný mechanizovaný prápor (21.zmpr) uskutočniť tento vskutku zaujímavý no aj náročný pretek, ktorého cieľom bolo na jednej strane podporiť rozvoj pohybovej výkonnosti profesionálnych vojakov a zlepšiť ich kondíciu, no na druhej strane aj podporiť súťaživosť a tímovú spoluprácu družstiev, samozrejme všetko v duchu zásady fair-play. Letný biatlon je totiž veľmi dobrý prostriedok na namodelovanie reálnej situácie, v ktorej je vojak vystavený stresovým podmienkam spôsobených vysokou fyzickou námahou.

Poručík Roman Markovič, zodpovedný za telesnú prípravu príslušníkov 21.zmpr, pripravil pre zúčastnených profesionálnych vojakov trať dlhú päť kilometrov, ktorá viedla cez lesný a kopcovitý terén. Keďže každý pretekár mal na sebe poľnú uniformu, nosný modulárny systém, prilbu a samozrejme osobnú zbraň, bol beh pre každého z pretekárov značne sťažený. Počas behu boli na pretekárov pripravené aj dve strelecké úlohy (jedna v ľahu a jedna v stoji), kde sa po náročnom behu museli sústrediť na terče vo vzdialenosti 100, 200 a 250 metrov. Netrafenie čo i len jedného terča znamenalo pre pretekára „trestné“ kolo v dĺžke 150 metrov.

Organizátori boli veľmi radi, že podujatie svojou účasťou podporil a pretekov sa zúčastnil aj niekdajší majster sveta v letnom biatlone rtn. Dušan Šimočko. Aj keď sa napokon v kategórii jednotlivcom nedostal na stupeň víťazov, už jeho účasť bola motivujúca pre ostatných súťažiacich.

S nástrahami trate a streľbou si napokon medzi jednotlivcami najlepšie poradil desiatnik Radovan Súčik z 12. mechanizovaného práporu Nitra (12.mpr). V kategórii družstiev sa víťazom stalo družstvo domáceho 21.zmpr v zložení čat. Jozef Hricik, slob. Peter Katriňák a voj.2.st. Marcel Vlček.

Celkové výsledky:

Jednotlivci:    

  1. miesto – desiatnik Radovan Súčik (12.mpr)
  2. miesto – voj.2.st. Andrej Ľuptovčiak (12.mpr)
  3. miesto – čat. Jozef Hricik (21.zmpr)

 

 Družstvá:  

  1. miesto – 21. zmiešaný mechanizovaný prápor Trebišov
  2. miesto – 12. mechanizovaný prápor Nitra
  3. miesto – Krídlo velenia, riadenia a prieskumu Zvolen

62123_obr 62125_obr1