Všeobecné informácie

Lavičky cti generála Milana Rastislava Štefánika

Vojenské Lavičky cti generála Milana Rastislava Štefánika symbolicky pripomínajú hrdinstvo slovenských vojakov naprieč stáročiami.

Sú či budú spomienkou na odvahu slovenských dobrovoľníkov v bojoch za národné sebaurčenie v časoch Rakúsko-Uhorskej monarchie v rokoch 1948 – 1849.  Sú či budú pamiatkou na hrdinstvo príslušníkov československých vojenských légií koncom 1. svetovej vojny a ich podiel na vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1918. Lavičky cti hovoria o statočnosti účastníkov protifašistického odboja na východnom či západnom fronte, ako aj v Slovenskom národnom povstaní cez druhú svetovú vojnu. Majú byť tiež svedkom profesionality novodobých vojnových veteránov z ich pôsobenia v zahraničných operáciách medzinárodného krízového manažmentu od roku 1993, ako aj tých, ktorí sa mimoriadnou mierou zaslúžili o rozvoj slovenskej armády, participovali na domácom krízovom manažmente, zaslúžili sa o rozvoj vzťahov so zahraničnými partnermi či iným spôsobom preukázali vernosť vojenskej prísahe a Slovenskej republike.

Vojenské Lavičky cti generála Milana Rastislava Štefánika zriaďuje Vojenská podporná nadácia. Popri hlavnom cieli jej činnosti, ktorou je rozvoj sociálnej spolupatričnosti v rámci komunity vojakov ozbrojených síl a zamestnancov rezortu obrany, je to tiež podpora vojenskej histórie, vlastenectva a rešpektu voči zásluhám slovenských vojakov v ich boji za národné sebaurčenie, v boji proti fašizmu, podpore demokracie a obrane mieru vo svete. (viac  https://vojenskanadacia.sk/).

Ideovým autorom projektu je zakladateľ a správca Vojenskej podpornej nadácie inžinier Milan Gajdoš, podplukovník v zálohe. Autorom návrhu je Ing. arch. Dušan Ferianc, PhD., Ing. Pavel Vnuk a Ing. Andrej Priehradný.  Lavička je vytvorená v tvare časti skeletu talianskeho lietadla CAPRONI CA.33, v ktorom absolvoval svoj posledný let  generál Milan Rastislav Štefánik. V 1. svetovej vojne obliekal uniformu Francúzska, v ktorej to dotiahol od vojaka až po generála. Pôvodne syn nebohatého protestantského farára zo západu Slovenska (nar. 21. júl 1880, Košariská)  bol však aj vedec, diplomat, politik a štátnik. Spolu s českým profesorom Tomášom Garrique Masarykom, neskoršie prvým československým prezidentom, má hlavné zásluhy na vytvorení prvej Česko-Slovenskej republiky, ktorá vznikla 28. októbra 1918. Dňa 4. mája 1919 pri návrate do vlasti z Talianska už v pozícii ministra vojny sa jeho lietadlo zrútilo neďaleko obce Ivanke pri Dunaji, kúsok od Bratislavy. 

Podľa generála Milana Rastislava Štefánika je pomenovaná Akadémia Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V rôznych anketách býva pravidelne vyhodnotený medzi top desiatkou osobností slovenskej histórie. V máji 2004 mu prezident Slovenskej republiky udelil hodnosť generála Ozbrojených síl Slovenskej republiky in memoriam.  Štefánikove meno nesú štátne či rezortné vyznamenania, ako aj stovky ulíc na celom Slovensku. Na jeho počesť  boli postavené desiatky pamätníkov. Vrátane prvej Lavičky cti generála Milana Rastislava Štefánika na vyhliadke Hrombaba v katastri mesta Brezová pod Bradlom. Práve v masíve Bradla, na ktorého vrchole dominuje generálova posmrtná Mohyla s jeho ostatkami. Vo štvrtok 18. mája 2023 bol na jej slávnostnom odhalení prítomný aj veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl SR generálmajor Ivan Pach. Uvedená lavička bola inštalovaná v rámci trojdňového pochodu príslušníkov rezortu obrany Duchovne po stopách hrdinov, ktorý organizovalo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a Ozbrojených zboroch SR (viac https://www.mosr.sk/kadial-sme-putovali-a-cim-sme-zili-pocas-pochodu-duchovne-po-stopach-hrdinov/). Lavička pripomína odkaz samotného generála M. R. Štefánika.

Ďalšia  lavička bola inštalovaná v rámci 5. ročníka Veteránskeho výstupu na Ďumbier v Nízkych Tatrách 24. júna 2023 v spolupráci s oddelením starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov Ministerstva obrany SR. V areáli horskej turistickej Chaty generála Milana Rastislava Štefánika bola osadená na počesť hrdinov protifašistického Slovenského národného povstania v roku 1944. Na jej odhalení sa okrem iných zúčastnil tiež minister obrany SR Jaroslav Naď,  vojaci Ozbrojených síl SR, ako aj príslušníci Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO z Českej republiky, Nemecka, Slovinska a USA,  ktorá je  dislokovaná na strednom Slovensku (viac https://www.mosr.sk/53002-sk/minister-obrany-si-vystupom-na-dumbier-spolu-s-vojakmi-a-verejnostou-pripomenul-pamiatku-gen-m-r-stefanika/). Aj táto lavička je vyjadrením úcty a zároveň posolstvom, slobody, vlastenectva a demokracie.